Nedjelja , 17 Februar 2019
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje (ribarstvo, gljivarstvo, uzgoj  konja, uzgoj prepelica i krznašica) u 2018.godini.

Podsticaj za specifične vrste poljoprivredne prozvodnje iznosi do 300,00 KM/korisniku (zavisno od obima proizvodnje), a za poljoprivredne proizvođače koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost (samostalni poljoprivrednici) podsticaj se uvećava za 50%.

 Uslov za proizvođače koji se bave uzgojem konja je da imaju najmanje dva grla u uzgoju.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za animalnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u RPG i RK od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2018.godini,
  • lista korištenja u stočarstvu za 2018.godinu sa upisanim brojem i vrstom stoke, izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata (samo za one koji se prijavljuju za oblasti ribarstva, uzgoja konja, uzgoja prepelica i krznašica),
  • kopija rješenja o registraciji djelatnosti (pravna lica), izdata od nadležne općinske službe,
  • kopija tekućeg/žiro računa.

Uz navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti i kratki opis proizvodnje za koju se aplicira, kao što je: vrsta proizvodnje, obim proizvodnje, način proizvodnje  i sl.

Rok za podnošenje zahtjeva je  28.9.2018. godine.

 Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja.

 

 

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828 ,  svakim radnim danom od 07:00-15:30.