Utorak , 26 Mart 2019
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za svinjogojstvo

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za svinjogojstvo

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

 za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za svinjogojstvo

Obavještavamo sve uzgajivače rasplodnih krmača sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za svinjogojstvo u 2018.godini.

Pravo na podsticaj imaju uzgajivači upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci.

Podstiču se samo kvalitetne rasplodne krmače starije od 12 mjeseci i ostavljene u rasplodu za najmanje još jednu generaciju potomaka.

Grla kandidirana za podsticaj moraju biti obilježena ušnom markicom, u skladu sa Pravilnikom o obaveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencija. Ukoliko se utvrdi da grlo koje se kandidira nije obilježeno ušnom markicom vlasnik grla nema pravo na ostvarivanje podsticaja za to kandidirano grlo.

U uzgoju mora biti osiguran stalni veterinarsko – zdravstveni nadzor, a nadležne  veterinarske službe potvrđuju da su nad kandidiranim grlima provedene sve  propisane mjere.

Podsticaj za  rasplodne krmače iznosi:

  • 150,00 KM/grlu za korisnike koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost (samostalni poljoprivrednici)
  • 100,00 KM/grlu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za animalnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdata u 2018. godini,
  • lista korištenja u stočarstvu iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata za 2018.godinu,
  • potvrda od nadležne veterinarske stanice o provedenim mjerama zdravstvene zaštite,
  • ovjerena izjava da će rasplodnu krmaču ostaviti u rasplodu najmanje još jednu generaciju potomaka,
  • kopija kartice broja bankovnog računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31.8.2018. godine.

 Zainteresirani mogu preuzeti zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat  ili na broj telefona: 032/771-828 ,  svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.