Subota , 23 Februar 2019
Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa  predškolskih  ustanova  čiji osnivač nije Općina Kakanj

Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa  predškolskih  ustanova čiji osnivač nije Općina Kakanj

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj:4/08)  i člana 28. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu („Službene novine Općine Kakanj“ br.1/18 ), Općinski načelnik objavljuje

 JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata/programa  predškolskih  ustanova

čiji osnivač nije Općina Kakanj

 Općina Kakanj raspisuje Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata  predškolskih  ustanova čiji osnivač nije Općina Kakanj  iz Budžeta Općine Kakanj za 2018. godinu.

Ukupan iznos sredstava za ovu namjenu je 15.000,00 KM i dodijelit će se za slijedeće namjene:

–  podršku programima/projektima  poboljšanja inkluzivnosti predškolskog obrazovanja

– sufinansiranje  interventnih i rehabilitacijskih programa

– podršku programima/projektima koji doprinose razvoju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kod djece predškolskog uzrasta

Pravo prijave na javni poziv imaju registrirane predškolske odgojno – obrazovne ustanove čiji osnivač nije Općina Kakanj a koje svoju  djelatnost obavljaju na području općine Kakanj.

Zahtjev za sufinansiranje programa/projekta treba popuniti na odgovarajućem obrascu koji se preuzima sa web stranice Općine Kakanj.

Uz popunjeni i ovjereni obrazac Zahtjeva i Izjave podnosioca Zahtjeva dostaviti i obaveznu dokumentaciju navedenu na obrascu Zahtjeva.

 Zahtjevi uz koje nije dostavljena sva tražena dokumentacija i koji nisu dostavljeni u propisanom roku, kao i zahtjevi korisnika koji u prethodnom periodu nisu pravdali namjenski utrošak dodijeljenih sredstava neće biti razmatrani.

Uz prijavu (obrazac se može preuzeti klikom ovdje) se prilaže slijedeća ovjerena i potpisana dokumentacija :

  • detaljan opis projekta/programa sa finansijskim planom
  • kopija uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj)
  • rješenje o registraciji
  • kopiju ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa
  • izvještaj o realiziranim projektima/programima u posljednje 2 godine

Prijave s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu: Općina Kakanj – Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj, Ulica branilaca bb, sa naznakom: „Prijava na javni poziv za finansijsku podršku predškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama čiji osnivač nije Općina Kakanj“.

Javni poziv otvoren je 8 dana od dana objavljivanja, tj. od  11.10. do 18.10. 2018. godine. Nakon isteka roka prijave se neće primati.

Korisnici sredstava dužni su Općini Kakanj – Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj i Službi za finansije dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.