Utorak , 24 April 2018
Javno preduzeće Šumsko-privredno društvo ZDK: Akcija pošumljavanja pod nazivom “Nedjelja zaštite šume”

Javno preduzeće Šumsko-privredno društvo ZDK: Akcija pošumljavanja pod nazivom “Nedjelja zaštite šume”

Povodom 21.marta-Svjetskog dana zaštite šuma, Javno preduzeće Šumsko-privredno društvo ZDK, preko svojih 9 poslovnih jedinica-šumarija, organizira akciju pošumljavanja pod nazivom “Nedjelja zaštite šume”. Akcija će se održati od 20. do 25.marta 2017.godine. Društvo poziva ekološka udruženja, lovačka udruženja, udruženja građana, škole i sve druge zainteresirane da se uključe u akciju. Svi zainteresirani sa područja Kaknja mogu izvršiti prijavu, te dobiti dodatne informacije u kakanjskoj poslovnici Društva putem telefona sa brojem 032/554 540.

Crteži iz Lokalnog ekološko-akcionog plana općine Kakanj

Leave a Reply