Četvrtak , 21 Mart 2019
Kantonalna stipendija: Konačna preliminarna lista

Kantonalna stipendija: Konačna preliminarna lista

Komisija za dodjelu kantonalnih stipendija za 2017/2018. akademsku godinu sačinila je Konačnu preliminarnu listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove.

Svaki kandidat za stipendiju može saznati kako je bodovan uz pomoć šifre koju je dobio prilikom predaje prijave na konkurs klikom ovdje

Konačna preliminarna lista ne znači da su studenti dobili stipendiju, već omogućava kandidatama da izvrše uvid u način bodovanja i da upute prigovor na bodovanje.

Na bodovanje se može izjaviti prigovor Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko – dobojskog kantona putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, u roku od 8 dana od dana isticanja liste (datum objave liste: 15. maj 2018.godine).

Nakon razmatranja prigovora bit će objavljena i konačna lista. Konačnu odluku o ukupnom broju studenata sa konačne liste kojima će biti dodijeljena stipendija donijet će Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Stiglo mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti

Na  osnovu propisa koje sadrži Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te na osnovu uputa sa stručnih seminara na kojima je bilo riječi o pomenutim zakonskim propisima, na službenoj web-stranici Općine Kakanj se vrši šifrirano objavljivanje podataka sa imenima kandidata za stipendiju (općinsku i kantonalnu) sa namjerom da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ali i princip transparentnosti obzirom da liste uz pomoć šifre mogu vidjeti svi kandidati za stipendiju (strane u postupku). U međuvremenu su se pojavile određene dileme i pitanja u vezi ovakve prakse pa je Općina Kakanj uputila dopis Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH kako bi se što bolje, tačnije i preciznije odgovorilo na ove upite i kako bi se zvaničnom pisanom formom dalo pojašnjenje.

Stigao je odgovor Agencije u kojem se, između ostalog, kaže da javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti.

Odgovor Agencije se može vidjeti klikom ovdje