Četvrtak , 21 Mart 2019
Kvalitet zraka u Kaknju: Proglašen prestanak “Epizode pripravnosti”

Kvalitet zraka u Kaknju: Proglašen prestanak “Epizode pripravnosti”

Ponedjeljak, 24. decembar 2018.godine, 12.20 sati: Na osnovu zabilježenog trenda opadanja koncentracija zagađujuće materije za lebdeće čestice LČ 10, te na osnovu prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda prema kojoj od 24. decembra 2018. godine ne postoje uslovi za temperaturnu inverziju, što između ostalog karakteriše stabilnu vremensku situaciju, prestaju da postoje uslovi za trajanje “Epizode pripravnosti”.

Na osnovu ovih činjenica, vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo, u svojstvu predsjednika Operativnog štaba Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, donio je odluku o PRESTANKU važenja “EPIZODE PRIPRAVNOSTI” i prestanku važenja mjera koje se poduzimaju tokom trajanja ove epizode.

Odsjek za zaštitu okoline Općine Kakanj pomoću vlastite mobilne monitoring stanice kontinuirano, svakoga dana, 24 sata dnevno, prati kvalitet zraka u Kaknju kako bi se, u slučaju potrebe, poduzele mjere na zaštiti zdravlja stanovništva.

P1040832 P1040836 P1040835 P1040834 P1040831 P1040837 P1040830

Općinska mobilna monitoring stanica  za praćenje kvaliteta zraka na području Kaknja