Četvrtak , 21 Mart 2019
Kvalitet zraka u Kaknju: Proglašena “EPIZODA PRIPRAVNOSTI”, u subotu organiziran besplatan prevoz do Ponijera

Kvalitet zraka u Kaknju: Proglašena “EPIZODA PRIPRAVNOSTI”, u subotu organiziran besplatan prevoz do Ponijera

Petak, 21.12.2018. godine, 14:45 sati: Vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo, u svojstvu predsjednika Operativnog štaba Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka,  proglasio je danas  „EPIZODU PRIPRAVNOSTI” na području Kaknja.

Odluka o proglašenju „EPIZODE PRIPRAVNOSTI“ donesena je  na osnovu činjenice da je zabilježeno prekoračenja graničnih  vrijednosti pojedinih zagađujućih materija u zraku  i da je Federalni hidrometeorološki zavod proglasio stabilnu vremensku situaciju karakterističnu po sporom pomjeranju atmosferskog pritiska, slabom vjetru i pojačanoj temperaturnoj inverziji koja bi se mogla zadržati u narednih 48 sati.

“Epizoda” je usvojeni međunarodni termin, a odnosi se na vremenski ograničen period trajanja povišenih koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Epizoda pripravnosti ima za cilj prevenciju daljnjeg zagađenja zraka i zaštitu zdravlja ljudi. Radi se o prvoj fazi koja podrazumijeva poduzimanje blažih mjera u odnosu na mjere koje se poduzimaju u slučajevima potrebe za proglašenjem epizoda upozorenja ili uzbune.

Tokom trajanja epizode “EPIZODE PRIPRAVNOSTI” građanima Kaknja, posebno starim i iznemoglim licima, bolesnim osobama i drugim osjetljivim kategorijama, upućujemo apel da smanje kretanje u blizini saobraćajnica, ložišta, dimnjaka i sl. Ovaj apel odnosi se na stanovnike gradskih i prigradskih naselja, ali i na mještane u selima obzirom na prisutnost velikog broja kotlovnica.

Preporučujemo izbjegavanje nepotrebnog boravka na otvorenom prostoru u područjima zagađenog zraka, korištenje javnog prevoza umjesto ličnih motornih vozila, te boravak u planinskim predjelima.

Od privrednih i drugih subjekata koji učestvuju u primjeni Plana interventnih mjera očekujemo savjesno postupanje u skladu sa internim interventnim planovima, u cilju smanjena emisija iz proizvodnih postrojenja.

Apeliramo  na smanjenje emisija iz ložišta i ostalih izvora korištenjem ekološki prihvatljivijih energenata (drvo, električna energija). Sugerišemo da se ne smije vršiti spaljivanje kućnog otpada u kotlovnicama.

O prestanku „EPIZODE PRIPRAVNOSTI“ javnost će biti blagovremeno obaviještena. Prestanak “EPIZODE PRIPRAVNOSTI” može biti proglašen ukoliko dođe do promjene vremenske situacije ili ukoliko dođe do pada vrijednosti koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Općina Kakanj je jedan od pionira i lidera u uspostavi prakse samostalnog i od privrede nezavisnog mjerenja kvaliteta zraka obzirom da je bila jedna od prvih općina koje su nabavile vlastite mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka.

Detaljni rezultati mjerenja općinske mobilne monitoring stanice su građanima dostupni na službenoj web-stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba, u rubrici “Izvještaj o kvalitetu zraka” (u dnu naslovnice).

Uvažavajući potrebu da se građanima Kaknja omogući boravak na Ponijerima tokom zimskog perioda karakterističnog po povećanim vrijednostima zagađujućih materija u zraku, Općina Kakanj je izvršila pripreme za osiguranje prijevoza do poznate kakanjske vazdušne banje.

U subotu 22. decembra 2018. godine Općina Kakanj će obezbijediti besplatan prevoz za sve zainteresirane građane do Ponijera i nazad. Polazak autobusa je u 9.00 sati, a povratak u 16.00 sati.

Nije potrebna prethodna najava, svi koji žele do Ponijera trebaju u 9.00 sati biti kod sahat-kule. U skladu s potrebama bit će pozvani i dodatni autobusi.

Troškove prevoza plaća Općina Kakanj.

P1040832 P1040836 P1040835 P1040834 P1040831 P1040837 P1040830

Općinska mobilna monitoring stanica  za praćenje kvaliteta zraka na području Kaknja