Petak , 3 Decembar 2021

MJESNE ZAJEDNICE OPĆINE KAKANJ

MANDAT 2017 – 2021

MJESNA ZAJEDNICA PREDSJEDNIK SAVJETA MZ KONTAKT
Bičer Šehić Suvad 061/781 – 304
Bijele Vode Hardauš Mevludin 061/382 – 546
Bjelavići Čaluk Mustafa 062/112 – 474
Brežani Lopo Haris 061/622 – 956
Brnjic Delić Ferid 062/450 – 822
Brnj Talić Hamdo 062/856 – 202
Bilješevo Gadžun Muzafer 061/525 – 578
Bukovlje Demir Almedina 061/930 – 975
Čatići Šljivić Stjepan 061/176 – 114
Donji Kakanj Alajbegović Elvedin 061/162 – 182
Dubovo Brdo Škorić Asim 062/401 – 949
Dumanac Brežak Nedžad 062/870 – 073
Doboj Hadžić Edin 062/500 – 668
Haljinići Marjan Mijačević 063/109 – 513
Kakanj I Jašarspahić Tarik 062/277 – 686
Kakanj II Beganović Samir 061/692 – 195
Krševac Šahman Safet 061/822 – 695
Kraljeva Sutjeska Kolaković Željko 061/450 – 326
Mramor Husika Munir 061/196 – 253
Modrinje Šahinović Rašid 061/968 – 466
Nažbilj Kovačević Himzo 062/704 – 730
Pope Karić Elmedin 061/355 – 403
Podgora Selimović Ekrem 061/954 – 885
Papratnica Tulić Osman 061/397 – 355
Povezice Kordić Ermin 062/262 – 507
Poljani Kadrić Aldin 061/287 – 776
Ričica Karzić Osman 061/525 – 017
Seoce Begić Ibro 062/173 – 785
Slapnica Hadžić Mukades 061/779 – 644
Starposle Šahman Mensur 062/359 – 637
Tršće Subašić Mustafa 061/307 – 779
Termoelektrana Tukić Nihad 061/162 – 507
Varda Vehabović Zemina 061/764 – 972
Vukanovići Jaković Tihomir 061/971 – 480
Veliki Trnovci Mušija Vahid 061/534 – 643
Zagrađe Amidžić Vernes 061/588 – 755
Zgošća Kubat Almir 063/015 – 913