Srijeda , 16 Januar 2019
Na Ponijerima procvjetali bosanski ljiljani (Lilium bosniacum), rijetka i posebna vrsta cvijeta

Na Ponijerima procvjetali bosanski ljiljani (Lilium bosniacum), rijetka i posebna vrsta cvijeta

U toku mjeseca maja tekuće godine direktor Zavičajnog muzeja u Visokom mr.sci. Elvedin Šabanović – biolog pronašao je na kakanjskom izletištu Ponijeri vrlo rijetku i posebnu vrstu cvijeta koji se naziva Bosanski ljiljan. Shvativši koliki je značaj ovog ljiljana, pano na kojem se nalazi fotografija Bosanskog ljiljana uslikanog na Ponijerima sa detaljnim opisom i informacijama pronašao je mjesto u muzejskoj izložbi u Zavičajnom muzeju Visoko.

Opis cvijeta: Cvijet je od zlatno žute do žuto-narandžaste ili žućkasto-crvene boje. Na vrhu stabljike obično ima jedan do tri viseća cvijeta, čije su latice debele i savijene unatrag. Prašnici strše i intenzivnije su pigmentirani od latica. Cvjeta u maju i junu. Raste na humoznom tlu među kamenjem, pukotinama stijena i na kamenjarskim livadama viših gorskih i pretplaninskih predjela do 1800 m.

Opis staništa: Umjereno vlažno stanište, uz potok, u zoni poplavnih šuma sa johom u alternaciji sa šumom bukve i smrče.

Sakupio: Elvedin Šabanović; Lokalitet: Ponijeri, Kakanj; Nadmorska visina: 1050 m, Datum: 20.5.2018.