Subota , 23 Februar 2019
Oktobar – mjesec zaštite od požara: Načelnik Nermin Mandra, komandant Općinskog štaba civilne zaštite – S ponosom možemo kazati da su kakanjski vatrogasci naš čvrst oslonac u svakoj situaciji ugroženosti ljudi i njihove imovine

Oktobar – mjesec zaštite od požara: Načelnik Nermin Mandra, komandant Općinskog štaba civilne zaštite – S ponosom možemo kazati da su kakanjski vatrogasci naš čvrst oslonac u svakoj situaciji ugroženosti ljudi i njihove imovine

Načelnik Nermin Mandra – komandant Općinskog štaba civilne zaštite: “Svjesni činjenice da ništa nema važnije od zaštite ljudskih života, maksimum naše pažnje i zalaganja smo posvetili sistemu civilne zaštite u našoj općini i Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kakanj kao okosnici tog sistema. Kontinuirano smo vršili opremanje naših vatrogasaca savremenim materijalno-tehničkih sredstvima, a posebna pažnja je posvećena obuci i usavršavanju. Prostora za unapređenje uvijek ima, ali u današnjici s ponosom možemo kazati da su kakanjski vatrogasci naš čvrst oslonac u svakoj situaciji ugroženosti ljudi i njihove imovine”.