Srijeda , 16 Januar 2019
Napišite nam Vaše mišljenje, gdje u Kaknju graditi i kojim sadržajima opremiti centar za zdravo starenje/dnevni penzionerski dom u kojem bi penzioneri tokom dana boravili, družili se, ispunjavali svoje slobodno vrijeme kroz edukativne i rekreativne sadržaje

Napišite nam Vaše mišljenje, gdje u Kaknju graditi i kojim sadržajima opremiti centar za zdravo starenje/dnevni penzionerski dom u kojem bi penzioneri tokom dana boravili, družili se, ispunjavali svoje slobodno vrijeme kroz edukativne i rekreativne sadržaje

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra nedavno je u svom uredu razgovarao sa Suzanom Jašarević, direktoricom Humanitarne organizacije “Hilfswerk Austria International” za BiH, i njenim saradnicama. Na sastanku se razgovaralo o mogućnosti izgradnje centra za zdravo starenje u Kaknju koji bi bio namijenjen osobama treće životne dobi, sa ciljem da im se omogući zdravo mentalno i fizičko starenje. Plan je da se osobama treće životne dobi osigura prostor u kojem bi tokom dana boravili, družili se, ispunjavali svoje slobodno vrijeme kroz edukativne i rekreativne sadržaje, te tako preventivno čuvali svoje zdravlje i funkcionalne sposobnosti.

Izražena je obostrana spremnost da se u budućem periodu ustraje na realizaciji inicijative o  izgradnji centra za zdravo starenje.

U Kaknju postoji potreba za ovakvim objektom i ovakvim sadržajima obzirom da penzioneri nemaju mjesto za druženje i rekreaciju, pa se često mogu vidjeti kako npr. igraju šah na klupama uz šetnicu.

Sastanku je prisustvovao i Fakir Ajdinović, direktor Centra za socijalni rad Kakanj.

Zabilježeno na sastanku u uredu načelnika