Nedjelja , 17 Februar 2019
Povodom Evropske sedmice mobilnosti: Načelnik Nermin Mandra – Vozimo bicikl što više i što češće

Povodom Evropske sedmice mobilnosti: Načelnik Nermin Mandra – Vozimo bicikl što više i što češće

Evropska sedmice mobilnosti se obilježava u periodu od  16.  do 22. septembra, a 22. septembar se obilježava kao Evropski dan bez automobila.

Evropska sedmica mobilnosti je kampanja usmjerena ka podsticanju građana na korištenje javnog prijevoza, biciklizam, šetnju i na podsticanje europskih gradova da promovišu ta prevozna sredstva, grade biciklističke staze itd.

Evropski dan bez automobila se obilježava kako bi najmlađi naučili da bez čistijeg vazduha nema zdravog života, da se u gradu može i pješačiti, koristiti bicikl i javni prevoz, kao i da se tako stvara zdrava životna sredina sa manje zagađenja i buke.

“Vozimo bicikl što više i što češće, primjenjujmo u našem svakodnevnom životu zdrave navike. Čuvajmo na taj način naše zdravlje i smanjimo zagađenje zraka”, poručio je načelnik Nermin Mandra koji često vozi bicikl.

Foto: Načelnik Nermin Mandra