Nedjelja , 24 Februar 2019
Najava 26. sjednice Općinskog vijeća

Najava 26. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 31.01.2019.godine (četvrtak) održati svoju 26. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati:

 1. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu prijedloga poslovnika o radu Općinskog vijeća
 2. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2018.godinu
 3. Prijedlog programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2019.godinu
 4. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima za 2018.godinu
 5. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2018.godinu
 6. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana za 2018.godinu
 7. Godišnji izvještaj o realizaciji Programa sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje preventivnih mjera u 2018.godini
 8. Godišnji izvještaj o realizaciji Programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2018.godini
 9. Prijedlog programa rasporeda budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje u 2019.godini
 10. Izvještaj o radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije pri prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kakanj uz prijedlog zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije
 11. Prijedlog programa rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj sa prijedlogom finansijskog plana za 2019.godinu
 12. Prijedlog odluke o konačnom imenovanju člana Skupštine JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj
 13. Prijedlog zaključka o delegiranju dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija
 14. Informacija o stanju infrastrukture u osnovnim i srednjim školama na području općine Kakanj

Također, Kolegij Općinskog vijeća je 23.01.2019. godine održao 26. sjednicu na kojoj je, osim utvrđivanja gore navedenog prijedloga dnevnog reda, razmatrao i:

a)Zahtjev vijećnika Nusreta Muslića za izmjenom Poslovnika o radu Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća je saglasan da je, obzirom na dosadašnje diskusije i komentare vijećnika,  Poslovnik o radu Općinskog vijeća potrebno prilagoditi sadašnjim potrebama i radu Vijeća te predlaže Općinskom vijeću da oformi komisiju koja će za zadatak imati izradu novog poslovnika o radu Općinskog vijeća.

b)Zahtjev inicijativnog odbora roditelja iz Crnča – MZ Zgošća

Kolegij je Zahtjev primio k znanju obzirom da je na prošloj sjednici vijećnik Eldin Mijoč podnio inicijativu za rješavanjem ovog problema te su pokrenute primjerene aktivnosti.

c)Zahtjev za asfaltiranje, rasvjetu, uklanjanje zida do tribina FK „Rudar“ i rješavanje prilaza sa glasvne ceste

Kolegij je Zahtjev uputio Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline i Zavodu za planiranje općine Kakanj  na dalje razmatranje i postupanje.

d)Zahtjev Udruženja instruktora vožnje općine Kakanj za iznalaženje rješenja za sjedište Udruženja

Kolegij je Zahtjev uputio Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj na dalje razmatranje i postupanje.

 e)Odgovor Službe za imovinskopravne geodetske poslove i katastar nekretnina Ševali Demir, advokatu iz Kaknja

Kolegij je odgovor primio k znanju.

f)Odgovor Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline na Zaključak Kolegija u vezi rješavanja ekonomskog puta po Zahtjevu Best d.o.o. Travnik

Kolegij Općinskog vijeća od Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline traži da: pokrene realizaciju izgradnje parkinga idok se zemljište ne privede namjeni, omogući ekonomski pristup i nesmetan rad Best d.o.o. Travnik.

g)Obavijest advokata Suada Agića

Kolegij Općinskog vijeća od Nadzornog odbora JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj traži preispitivanje odluke o angažiranju advokata u tužbama protiv fizičkih lica zbog neizmirenja obaveza cijeneći da je ista nepotrebna obzirom da JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj ima stručne kapacitete da iste postupke provodi.

Kolegij Općinskog vijeća  u vezi ove problematike sugerira svim javnim preduzećima kao i privatnim a koja se bave upraviteljskim poslovima da, prilikom donošenja odluka o angažiranju advokata protiv fizičkih lica zbog neizmirenja obaveza, imaju u vidu ekonomsku i socijalnu situaciju stanovništva i nepotrebnim troškovima kojim ih izlažu.

 h)Prijedlog dva člana – predstavnika radnih tijela Vijeća – u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata NVO

Kolegij Općinskog vijeća Zahtjev Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljenja lica, izbjeglice i povratnike za delegiranjem dva predstavnika radnih tijela Vijeća u Komisiju za ocjenjivanje i odabir projekata nevladinih organizacija upućuje Općinskom vijeću na razmatranje.

 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA