Ponedjeljak , 18 Juni 2018
Nakon ulaganja više od 300.000 KM u rekonstrukciju, OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj zablistala punim sjajem: Donosimo hronološki slijed događaja koji su rezultirali obnovom školske zgrade

Nakon ulaganja više od 300.000 KM u rekonstrukciju, OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj zablistala punim sjajem: Donosimo hronološki slijed događaja koji su rezultirali obnovom školske zgrade

Proteklih nekoliko mjeseci realizirani su opsežni radovi na rekonstrukciji i utopljavanju zgrade OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj koji su obuhvatili zamjenu stare stolarije, postavljanje termo fasade, toplotnu izolaciju kosog krova, poboljšanje centralnog sistema za grijanje, rekonstrukciji glavnog ulaza…

Obnova zgrade ove škole koju pohođa 1.040 učenika raspoređenih u 45 odjeljenja je veliki i važan događaj za Kakanj. Općina Kakanj upućuje izraze zahvalnosti Vladi ZDK, upravi i školskom odboru OŠ “Hamdija Kreševljaković”, Tvornici cementa Kakanj, te svim  ostalim učesnicima koji su zaslužni što je OŠ “Hamdija Kreševljaković“, koja se nalazi na ulazu u gradsku zonu Kaknja, zablistala novim sjajem i što su znatno poboljšani uslovi za boravak djece i rad nastavnog i drugog osoblja u školi.

Hronološki slijed događaja koji su rezultirali obnovom zgrade OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj

Još početkom 2014. godine poduzete su aktivnosti kako bi došlo do rekonstrukcije školske zgrade.

Naime, te godine Federalno ministarstvo prostornog uređenja je potpisalo sa Svjetskom bankom sporazum o kreditiranju BiH u svrhu implementacije projekta energetske efikasnosti za javne objekte. Uprava škole je dakle 2014. godine, na inicijativu Općine Kakanj, aplicirala na javni poziv Federalnog fonda za zaštitu okoliša, u saradnji sa UNDP-om, a koji je raspisan u svrhu identifikacije potencijalnih objekata za realizaciju utopljavanja. Na Javnom pozivu OŠ “Hamdija Kreševljaković“  je prošla I krug, te je urađen detaljni audit za projekat čiji su troškovi izrade iznosili 10.000,00 KM. Prema navedenom projektu ukupna procjena  investicije po auditu je bila 264.038,50 KM, od čega će 50% finansirati UNDP, a 50% je u obavezi da sufinansira škola. Tvornica cementa Kakanj je u okviru događaja “Otvorena vrata Tvornice cementa“ donirala školi iznos od 30.000,00 KM. Taj iznos škola je planirala da proslijedi za sufinansiranje u projektu kako je gore navedeno.Također, općinski načelnik Nermin Mandra je tada izrazio opredjenje Općine Kakanj da za navedeni projekat izdvoji sredstva u iznosu od 20.000,00 KM.

Kako navedena sredstva nisu bila dostatna, škola je aplicirala na drugi projekat utopljavanja javnih objekata (javni poziv raspisalo Ministarstvo za privredu ZDK, fond iznosio 100.000,00 KM) u svrhu osiguravanja ostatka sredstava neophodnih za realizaciju prvog projekta. Međutim kako su projekti odvojeni, nije bilo moguće istovremeno aplicirati na oba projekta.

Međutim, septembra 2015. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je zatražilo između ostalih javnih ustanova i od OŠ “Hamdija Kreševljaković“  informaciju o izrađenom auditu za novi projekat, te oktobra 2015. godine Vlada ZDK daje saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za učešće u projektu “Energetska efikasnost u BiH“ preko Federalnog ministarstva prostornog uređenja iz kredita Svjetske banke.

U martu 2016. godine potpisan je Sporazum o razumijevanju između Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i OŠ“Hamdija Kreševljaković“Kakanj, tako da sada ukupna investicija iznosi 308.924,00 KM.

Tada su počele pripreme za implementaciju projekta kao što je:

-postavljanje senzora unutar škole za mjerenje temperature i vlažnosti zraka;

-data logger za prikupljanje podataka;

-procjena direktnih korisinika i sl.

Radovi obuhvataju:

-toplotnu izolaciju zidova,

-toplotnu izolaciju kosog krova,

-zamjenu otvora na objektu škole i

-poboljšanje centralnog sistema za grijanje

Izvođač radova je ITC d.o.o. Zenica sa podizvođačima DEELA d.o.o. Kakanj i Prima Commerce d.o.o. Zenica.

Nadzor vrši CONING d.o.o.Sarajevo.

Posebno je naglašeno da implementaciona jedinica projekta garantuje visoki kvalitet, odnosno korištenje svjetski priznatih materijala u građevinarstvu.

Donacija Tvornice cementa Kakanj u iznosu od 30.000,00 KM ostala je na raspolaganju školi, te je navedena sredstva škola preusmjerila za finansiranje rekonstrukcije glavnog ulaza u školu.

skola 2skola 3skola 4skola 5skola 6skoal 7skola 8skola 9skola 10skoal 11skola 12

Zabilježeno tokom radova

Zabilježeno tokom završne faze radova

Leave a Reply