Četvrtak , 21 Mart 2019
Obavijest za sve one koje stanuju u ulici Alije Izetbegovića počevši od objekta pošte do zelene pijace, tj. iza ili ispred zgrada M-2, M-5, K-3, M-6, F, ST-2, ST-1, E, M1, D, Hotel „Kakanj“, ZIS-1, ZIS-2, ZIS-3, P+3+M: Ukoliko ste na bilo koji način zauzeli javnu površinu građenjem, betoniranjem, postavljanjem predmeta i slično rok za dobrovoljno uklanjanje je 12. juni, nakon toga slijede kazne

Obavijest za sve one koje stanuju u ulici Alije Izetbegovića počevši od objekta pošte do zelene pijace, tj. iza ili ispred zgrada M-2, M-5, K-3, M-6, F, ST-2, ST-1, E, M1, D, Hotel „Kakanj“, ZIS-1, ZIS-2, ZIS-3, P+3+M: Ukoliko ste na bilo koji način zauzeli javnu površinu građenjem, betoniranjem, postavljanjem predmeta i slično rok za dobrovoljno uklanjanje je 12. juni, nakon toga slijede kazne

Radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni, a u vezi sa planskim radovima na osavremenjavanju infrastrukture u općini Kakanj, te radi provođenja godišnjeg plana inspekcijskog nadzora, pozivaju se svi građani koji stanuju u ulici Alije Izetbegovića počevši od objekta pošte do zelene pijace, tj. iza ili ispred zgrada M-2, M-5, K-3, M-6, F, ST-2, ST-1, E, M1, D, Hotel „Kakanj“, ZIS-1, ZIS-2, ZIS-3, P+3+M, a koji su na bilo koji način zauzeli javnu površinu (postavljanjem određenih predmeta ili građenjem ili betoniranjem i sl) ili su izvršili dogradnje ili nadogradnje ili nadziđivanja i slično da iste dobrovoljno uklone u roku od 15 dana od dana donošenja ove obavijesti, odnosno do 12.6.2018. godine, kako ne bi bilo potrebe za pokretanjem postupaka uklanjanja predmeta ili objekata od strane nadležnih inspekcijskih organa, te izbjegavanja dodatnih troškova kažnjavanja ili namirenja štete radi uklanjanja angažovanjem drugih lica od strane nadležnih inspekcija.

Nadamo se da će svi oni na koje se ova obavijest odnosi postupiti po istoj te da neće biti potrebe za pokretanjem inspkcijskih aktivnosti jer se sve ipak provodi s ciljem dobrobiti svih građana. Takođe molimo građane koji dobrovoljno postupe po ovoj obavijesti da dokaze (slike i dr) dostave u Općinu Kakanj- Odsjek za inspekcije, II sprat, ili putem e-maila: inspekcija.kakanj@gmail.com.