Srijeda , 19 Decembar 2018
Obavijest za učenike srednjih škola: Povlastice za prevoz

Obavijest za učenike srednjih škola: Povlastice za prevoz

Obavještavamo učenike srednjih škola sa područja općine Kakanj da su Odlukom Općinskog vijeća o finansiranju prevoza đaka i studenata od 10.3.2009.godine utvrđeni uslovi za ostvarivanje prava na korištenje povlastica za prevoz.

U skladu s tim pravo na korištenje povlastica za prevoz imaju slijedeće kategorije učenika čije je mjesto stanovanja udaljeno od škole više od 5 km:

 • učenici čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju
 • učenici iz porodica sa prihodom do 50 KM po članu domaćinstva
 • djeca sa posebnim potrebama, djeca šehida, poginulih boraca i nezaposlenih demobilisanih boraca
 • učenici iz porodica sa prihodom od 50 do 150 KM po članu domaćinstva
  djeca RVI,civilnih žrtava rata,umrlih pripadnika OS BiH , djeca povratnika i raseljenih osoba koja žive na području općine Kakanj
 • učenici koji nisu korisnici đačkog doma.

Kategorije učenika iz tačke 1. 2. i 3. prethodnog stava ostvaruju pravo na povlastice u visini 100% od cijene prevoza, a kategorije iz tačke 4. i 5. – 50 % od cijene prevoza.

Za priznavanje navedenih prava učenici su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • kućnu listu
 • potvrdu o redovnom školovanju
 • potvrdu s Biroa za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva (za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na Birou za zapošljavanje
 • potvrdu predsjednika savjeta mjesne zajednice)
 • potvrdu da je učenik dijete šehida , poginulog borca, RVI, umrlog pripadnika oružanih snaga BiH, povratnika ili civilne žrtve rata (ukoliko učenik pripada jednoj od navedenih kategorija)
 • potvrdu o ukupnim prihodima domaćinstva – potvrda o ostvarenom prosječnom LD za zaposlene članove domaćinstva za posljednja 3 mjeseca, ne stariju od 3 mjeseca
 • rodni list ili potvrdu iz škole ( za maloljetne članove domaćinstva)
 • zahtjev za ostvarivanje povlastice za prevoz (može se preuzeti kolikom ovdje ).

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Kakanj Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Leave a Reply