Utorak , 26 Mart 2019
Obavještenje o početku pripreme Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027)

Obavještenje o početku pripreme Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027)

Prema Zakonu o vodama Federacije BiH, ˝Agencija za vodno područje rijeke Save˝ Sarajevo (AVP Sava) pokrenula je aktivnosti za pripremu Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2022-2027), te je izradila radni plan i rokove za pripremu i usvajanje navedenog dokumenta koji je dostupan na web stranici
www.voda.ba .

AVP Sava ovim putem poziva sve zainteresovane subjekte (pojedinci, vladine i nevladine institucije i organizacije, obrazovne i privredne subjekte i ostale) na saradnju i dostavljanje pisanih prijedloga i mišljenja o svim pitanjima koja se odnose na plan upravljanja vodama, kako bi se definisala pitanja od značaja za upravljanje vodama na ovom vodnom području.

Svi zainteresovani subjekti mogu u roku od godinu dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, pisanim putem dostaviti svoje prijedloge i mišljenja, poštom na: „Agencija za vodno područje rijeke Save“, ul.Hamdije Ćemerlića 39a, 71000 Sarajevo ili elektronski na: anisa@voda.ba i keso@voda.ba .

Radni plan se može vidjeti klikom ovdje