Nedjelja , 17 Februar 2019
Obnova i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina F BiH: Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika

Obnova i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina F BiH: Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika

Na web-stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba objavljena je Preliminarna rang lista potencijalnih korisnika F BiH za Zeničko-dobojski kanton za općine/grad Breza, Doboj Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica, Žepče, u okviru “Javnog poziva izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine“.

Preliminarna rang lista objavljena je kroz Liste sa djelimičnim oštećenjem i Liste sa totalnom štetom za svaku od navedenih općina/grada.

Liste možete vidjeti klikom ovdje