Subota , 23 Februar 2019
Odluka o javnom redu i miru se mora poštovati: Za oglašavanje određenih događaja zabranjeno je koristiti uređaje kojima se remeti javni red i mir

Odluka o javnom redu i miru se mora poštovati: Za oglašavanje određenih događaja zabranjeno je koristiti uređaje kojima se remeti javni red i mir

Obzirom da je primjećeno da se u posljednje vrijeme sve učestalije koriste razni uređaji za oglašavanje određenih događaja i da se na takav način remeti javni red i mir građana, a sve bez odobrenja nadležnog organa, ovom prilikom ukazujemo da je isto

ZABRANJENO

Odlukom o javnom redu i miru („Sl. novine Općine Kakanj“, br. 4/07 i 10/14), član 3. stav 1. tačka 16.,

te da će nadležna Policijska stanica Kakanj i nadležna inspekcija poduzeti potrebne mjere na prekršajnom sankcionisanju lica/subjekata koja se ne pridržavaju navedenih odredbi Odluke o javnom redu i miru.

Također, obavještavamo javnost da će nadležna inspekcija putem e-maila ili na drugi prigodan način (obzirom na hitnost postupka) ovu obavijest proslijediti političkim subjektima na teritoriji općine Kakanj kako bi bili upoznati o navedenoj zabrani.