Nedjelja , 17 Februar 2019
Odsjek za inspekcije Općine Kakanj ostvaruje dobru saradnju sa građanima: Prijavite svaku vrstu prekršaja koju uočite, anonimnost je zagarantirana

Odsjek za inspekcije Općine Kakanj ostvaruje dobru saradnju sa građanima: Prijavite svaku vrstu prekršaja koju uočite, anonimnost je zagarantirana

Srijeda, 11.oktobar 2017.godine: Uvažavajući činjenicu da općinski inspektori, objektivno posmatrano, nisu u prilici u isto vrijeme biti na svim mjestima na cijeloj teritoriji općine Kakanj, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj ostvaruje dobru  saradnju sa građanima jer je takva saradnja ključna za sprečavanje i sankcionisanje svih  radnji koje su zabranjene važećim propisima.

Na temelju dobre saradnje sa građanima, općinska inspekcija je u 2017. godini povećala broj inspekcijskih nadzora.

Pozivamo građane da prijave svaku vrstu prekršaja ili nezadovoljstva uz zagarantiranu anonimnost. Inspekcija će svaku inicijativu ili prijavu uzeti u razmatranje i ukoliko utvrdi postojanje prekršaja poduzeti potrebne mjere.

Kontakti za prijave su: opcinaka@bih.net.ba, urednacelnika@kakanj.gov.ba, te Inbox na službenoj Facebook stranici Općine Kakanj.

Leave a Reply