Četvrtak , 21 Mart 2019
Odsjek za inspekcije: U toku akcija uklanjanja i potkresivanja sasušenih grana i stabala, akcija orezivanja grmlja, te uklanjanja otpadnog granja koje predstavlja opasnost

Odsjek za inspekcije: U toku akcija uklanjanja i potkresivanja sasušenih grana i stabala, akcija orezivanja grmlja, te uklanjanja otpadnog granja koje predstavlja opasnost

Obavještavamo fizička i pravna lica na području općine Kakanj da je u toku akcija uklanjanja i potkresivanja sasušenih grana i stabala, akcija orezivanja grmlja, te uklanjanja otpadnog granja koje ugrožava pješake, sigurno odvijanje saobraćaja, ili u bilo kojem aspektu predstavlja ili može predstavljati neposrednu opasnost.

Podsjećamo fizička i pravna lica da su vlasnici ili korisnici zemljišta u privatnom vlasništvu, a koje graniči uz javne površine, dužni obavljati poslove održavanja i uređenja zelenih i drugih površina shodno Odluci o komunalnom redu Općine Kakanj. Također, za sječu i potkresivanje stabala na zemljištu u privatnom vlasništvu, a koje neposredno graniči sa javnim površinama,  nadležan je i odgovoran vlasnik ili korisnik parcele u skladu sa odredbama navedene Odluke, te drugim propisima.

Napominjemo da je Odsjek za inspekcije Općine Kakanj nadležan vršiti kontrolu nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu, te da u skladu sa istom ima obavezu primjene preventivnih i represivnih mjera prema svim licima koja se ne pridržavaju istih.

Odsjek za inspekcije apeluje na sve građane (fizička i pravna lica) da se u što većoj mjeri angažuju, te postupe po naprijed navedenim obavezama, kako ne bi inspektori bili primorani primjenjivati bilo kakve mjere propisane Zakonom.