Utorak , 24 April 2018
OPĆINA KAKANJ : PREZENTACIJA GLAVNOG PROJEKTA   Uređenje desne obale  rijeke Bosne u Kaknju; dionica Cementarski most– most na auto cesti Vc dužina 1.200m

OPĆINA KAKANJ : PREZENTACIJA GLAVNOG PROJEKTA Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju; dionica Cementarski most– most na auto cesti Vc dužina 1.200m

Danas je u prostorijama Općine Kakanj izvršena prezentacija Glavnog projekta – Uređenje desne obale  rijeke Bosne u Kaknju; dionica Cementarski most – most na auto cesti Vc dužina 1.200 m.

Investitor izrade Glavnog projekta:   Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo

Projektant:  „IBIS“ d.o.o. Zavidovići

Glavnim projektom je predviđeno da se uradi varijanta sa ribarskom stazom, normalni profil sa oblogom kosine od kamena u betonu kao na uzvodnoj već urađenoj dionici desne obale rijeke Bosne.

Obezbjeđenjem Glavnog projekta Općina Kakanj stiče uslov da aplicira za sredstva za realizaciju projekta, a time i zaštitu od poplava kompletnog područja Karaulsko polje.

mirha 1

Leave a Reply