Srijeda , 19 Decembar 2018
Općina Kakanj redovno isplaćuje sredstva za stalnu socijalnu pomoć, zadnja uplata iz Budžeta ZDK u istu svrhu bila je za mjesec mart 2014. godine

Općina Kakanj redovno isplaćuje sredstva za stalnu socijalnu pomoć, zadnja uplata iz Budžeta ZDK u istu svrhu bila je za mjesec mart 2014. godine

Petak, 29. august 2014. godine, 9:48 sati:
Uz apsolutno prihvatljivu činjenicu da uvijek ima potrebe za novim i većim socijalnim davanjima, želimo javnosti pojasniti da se Općina Kakanj, u odnosu na druge općine u okruženju i šire, izdvaja po socijalnim davanjima koja su znatno veća u odnosu na druge lokalne zajednice.

Picture 481

Premda je socijalna zaštita u najvećoj mjeri nadležnost viših nivoa vlasti, Općina Kakanj je, razumijevajući tešku ekonomsku situaciju, ipak usmjerila značajna sredstva u socijalnu zaštitu.

Iz Budžeta Općine Kakanj izdvajaju se značajna novčana sredstva za stalnu socijalnu pomoć. Ovu obavezu Općina Kakanj redovno izvršava, a zabilježena su velika kašnjenja u isplati obaveza ove vrste od strane Zeničko-dobojskog kantona tako da Centar za socijalni rad Kakanj redovno isplaćuje samo sredstva koja redovno dobija od Općine, dok je posljednja uplata iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona bila za mjesec mart 2014. godine. Zbog ove činjenice korisnici negoduju, dolaze u Općinu i traže da se urgira u Kantonu, međutim Općina ne može utjecati na isplate iz Budžeta ZDK.

Djeci koja pohađaju osnovnu školu i čija je porodica u teškoj socijalnoj situaciji Općina Kakanj osigurava novac za školsku užinu. Visina naknade iznosi 1 KM po danu, 22 KM mjesečno po djetetu, a isplaćuje se za školsku godinu.

Općina Kakanj, putem Centra za socijalni rad Kakanj, isplaćuje jednokratne novčane pomoći za porođaj i opremu novorođenog djeteta.

Općina Kakanj nastoji izvršavati i svoje obaveze prema Dnevnom centru za djecu i odrasle s posebnim potrebama u Dobrinju (Visoko) koji brine o pomenutoj populaciji sa područja nekoliko općina.

Općina Kakanj sufinansira i implementaciju projekta “Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu s posebnim potrebama” u Zenici.

Općina Kakanj sufinansira i projekat „Zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici“ kojeg realizira „Medica“ Zenica.

Leave a Reply