Subota , 23 Februar 2019
Općinska stipendija: Konačna lista

Općinska stipendija: Konačna lista

Komisija za dodjelu općinskih stipendija sačinila je konačnu listu studenata kojima će biti dodijeljena općinska stipendija (100 studenata prema raspoloživim sredstvima), listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije, ali ne ostvaruju pravo na stipendiju jer se nalaze iznad pozicije broj 100 na listi, i studenata koji ne ispunjavaju uslove.

Konačna lista se može vidjeti klikom ovdje i uz pomoć šifre koju je svaki kandidat dobio prilikom predaje prijave.

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju treba da što prije dostave broj računa.