Srijeda , 19 Decembar 2018

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Kakanj (saziv 2016-2020)

 

SDA

Džemal Bečirhodžić (predsjednik kluba)
Aldin Šljivo
Edin Aliefendić
Mejrema Purišević
Muhamed Kubat
Senad Alajbegović
Izudin Hrusto
Adnan Ibrahimspahić
Amar Selimović
Safet Šahman
Nadina Kovač

SBB- Fahrudin Radončić

Semir Mušija (predsjednik kluba)
Jasmin Mušanović (zamjenik predsjedavajućeg)
Rizah Haračić
Mirnes Merdić
Mugdin Gorak

S BiH

Mirsad Tursum
Rešad Merdić (predsjednik kluba)
Fahrudin Buza
Adisa Škulj
Zerina Kovač

 

SDP BiH

Enes Piljug
Ahmed Begić (predsjednik kluba)
Eldin Mijoč

DF

Sedmedin Amiđić (predsjednik kluba)

 

HDZ BiH

Slaven Katičić (predsjedavajući Općinskog vijeća)
Ivica Petrović (predsjednik kluba)

 

A – SDA

Elvedin Delić (predsjednik kluba)

 

Nacionalne manjine

Mujo Fafulić (predsjednik kluba)

Samostalni vijećnik

Nusret Muslić

Leave a Reply