Ponedjeljak , 27 Maj 2024

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Kakanj (saziv 2016-2020)

 

SDA

Džemal Bečirhodžić (predsjednik kluba)
Edin Aliefendić
Mejrema Purišević
Muhamed Kubat
Senad Alajbegović
Izudin Hrusto
Adnan Ibrahimspahić
Amar Selimović
Safet Šahman
Nadina Kovač
Namir Talić

SBB- Fahrudin Radončić

 Jasmin Mušanović (zamjenik predsjedavajućeg i predsjednik kluba)
Mugdin Gorak

S BiH

Mirsad Tursum
Rešad Merdić (predsjednik kluba)
Fahrudin Buza
Adisa Škulj
Zerina Kovač

SDP BiH

Enes Piljug
Ahmed Begić (predsjednik kluba)
Eldin Mijoč

 

HDZ BiH

Slaven Katičić (predsjedavajući Općinskog vijeća)
Ivica Petrović (predsjednik kluba)

A – SDA

Elvedin Delić (predsjednik kluba)

Nacionalne manjine

Mujo Fafulić (predsjednik kluba)

Samostalni vijećnici

Nusret Muslić
Evelin Bitić
Semir Mušija
Rizah Haračić
Mirnes Merdić

Leave a Reply