Srijeda , 21 Novembar 2018
Ornitološko društvo “Naše ptice” dodijelilo Općini Kakanj zahvalnicu za saradnju na zaštiti ptica i njihovih staništa u Bosni i Hercegovini

Ornitološko društvo “Naše ptice” dodijelilo Općini Kakanj zahvalnicu za saradnju na zaštiti ptica i njihovih staništa u Bosni i Hercegovini

Ornitološko društvo “Naše ptice” dodijelilo je Općini Kakanj zahvalnicu za saradnju na zaštiti ptica i njihovih staništa u Bosni i Hercegovini