Četvrtak , 21 Mart 2019
Osvrt na aktivnosti općinskih službi u 2018. godini

Osvrt na aktivnosti općinskih službi u 2018. godini

Donosimo osvrt na aktivnosti općinskih službi u 2018. godini:

 1. Razvoj poduzetništva i poljoprivrede
 • Pokreni svoj posao u Kaknju”, obuka i prekvalifikacija, zapošljavanje osoba s invaliditetom, ekonomsko osnaživanje žena…

Tokom 2018. godine kroz projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju” podsticaj je ostvarila 31 nezaposlena osoba koja je, uz pomoć Općine, pokrenula i registrirala vlastitu djelatnost. Za ovu svrhu utrošeno je 101.743 KM. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK je podržalo projekat s 25.000 KM.

U 2018. godini Općina Kakanj je novčanim iznosom od 104.453 KM sufinansirala troškove obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za poslove zavarivača, krojača, bravara i drugih zanimanja shodno potrebama tržišta rada. Podsticaje je ostvarilo 5 poslovnih subjekata i 74 nezaposlene osobe.

Podsticajna sredstva za refundaciju troškova osnivanja obrtničkih, trgovačkih i ugostiteljskih radnji i dijela troškova osnivanja preduzeća “d.o.o” ostvarilo je 67 korisnika. Za tu svrhu je utrošeno 28.012 KM.

U svrhu sufinansiranja  samozapošljavanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom izdvojeno je 10.021 KM. Podsticaj je ostvarilo jedno pravno lice koje trenutno upošljava 7 osoba s invaliditetom s područja općine Kakanj i jedno fizičko lice.

Iznosom od 15.000 KM Općina Kakanj je podržala provedbu projekta “Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuku šivanja, tkanja, pletenja i dekupaža”. U saradnji s Udruženjem žena općine Kakanj realizirana je obuka koju je uspješno završilo 40 žena s područja Kaknja.

U okviru projekta sufinansiranja dijela troškova zakupa poslovnog prostora za obrtničke radnje podsticaj je dodijeljen za 5 pravnih/fizičkih lica. Za tu svrhu izdvojeno je 4.069 KM.

Realiziran je i projekat pod nazivom “Razvijanje poduzetničke svijesti kod učenika završnih razreda srednjih škola”. Edukaciju pisanja poslovnog plana završilo je 12 učenika.

Za 6 pravnih/fizičkih lica dodijeljen je podsticaj za regresiranje kamata po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama. U tu svrhu utrošeno je 5.640 KM.

U saradnji s drugim institucijama, udruženjima, humanitarnim i nevladinim organizacijama, Općina Kakanj je finansirala nekoliko projekata i u tu svrhu je utrošeno 34.934 KM.

Općina Kakanj je pružila pomoć poduzetnicima i obrtnicima i na način da je osigurala njihov nastup na sajmovima.

 • U Kaknju otkupljeno 833.646 l svježeg kravljeg mlijeka što je za 70.000 l više u odnosu na 2017. godinu, 1.108 poljoprivrednika ostvarilo pravo na općinske podsticaje

U oblasti poljoprivrede Općina Kakanj je u 2018.godini isplatila 429.418 KM podsticajnih sredstava za ukupno 1.108 poljoprivrednih proizvođača.

U 2018. godini zabilježeno je 119 novih upisa, tako da je do sada na području općine Kakanj zabilježeno 1.730 poljoprivrednih gazdinstava upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

U 2018. godini na području općine Kakanj od strane otkupljivača svježeg kravljeg mlijeka otkupljeno je ukupno 833.646 litara svježeg kravljeg mlijeka. Ukupna suma općinskih podsticaja za otkupljeno mlijeko iznosila je 70.457 KM.

Za 7 korisnika dodijeljen je podsticaj za uzgoj rasplodnih krmača (ukupno 2.900 KM), 14 korisnika je dobilo podsticaj za specifične vrste poljoprivredne proizvodnje (ukupno 4.000 KM), podsticaj za pčelarstvo ostvarilo je 111 korisnika (ukupno 13.912,5 KM), 2 otkupljivača svježeg kravljeg mlijeka su ostvarila podsticaj u ukupnom iznosu od 7.000 KM.

Općinski podsticaj za plasteničku i stakleničku proizvodnju ostvarilo je 66 korisnika (16.829 KM), 122 korisnika su ostvarila općinski podsticaj za sufinansiranje osnovne i dopunske obrade poljoprivrednog zemljišta (ukupno 29.798 KM), 2 korisnika su ostvarila općinski podsticaj za otkup voća (1.576 KM), dok je 14 korisnika ostvarilo općinski podsticaj za predate količine zelenog feferona (7.294 KM).

Podsticaj za predate količine jagodičastog voća ostvarila su 282 korisnika (ukupno 33.905 KM), 27 korisnika je ostvarilo podsticaj za održavanje intenzivnih zasada visokostablašica (8.894 KM), 3 korisnika su ostvarila podsticaj za otkup voća (3.420 KM).

Za općinski podsticaj za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, priključaka, aparata i druge opreme u poljoprivredi, u 2018.godini iz Budžeta Općine Kakanj utrošeno je ukupno 54.296 KM, a pravo na ovaj podsticaj ostvarilo je 56 poljoprivrednika.

U 2018. godini nagrađen je 21 uspješni poljoprivredni proizvođač s područja Kaknja.

Organizovano je 7 teorijskih i 2 praktične edukacije…

 1. 2018. godinu obilježili projekti rekonstrukcije glavne gradske saobraćajnice i izgradnja nove sportske dvorane

 Najveći i najobimniji infrastrukturni projekti u 2018. godini bili su rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice i izgradnja nove sportske dvorane. Izgrađena je i još jedna, šesta po redu, zgrada socijalnog stanovanja za socijalno ugrožene porodice Roma. U završnoj fazi su radovi na izgradnji ambulante u Zgošći. Realizirana je i druga faza radova na izgradnje ambulante u Krševcu.

Od ostalih projekata izdvajamo: sanacija ceste od Grebena do Kučića, sanacija ceste kroz Papratnicu, rekonstrukcija ceste Brežani-Bištrani, sanacija ceste za Desetnik i u selu Desetnik, nastavak rekonstrukcije ceste za Čizmiće, sanacija puta Poljani-Šeperci, nastavak rekonstrukcije ceste za Semetiš, sanacija ceste za Poprženu Goru, sanacija ceste u Sopotnici… Realizirani su i radovi na izgradnji javne rasvjete u Velikim Trnovcima i Varalićima (nabavka materijala).

 1. Izgradnja vodovoda i kanalizacionih mreža, ukupan zbir realiziranih i ugovorenih radova iznosi oko pola miliona KM

Tokom 2018. godine realizirani su radovi na izgradnji vodovoda Lučani (48.882 KM), radovi na rekonstrukciji vodovoda Vukanovići (28.690 KM), radovi na izgradnji vodovoda Bijele Vode (37.450 KM) i radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora Crnač i Čizmići (30.361 KM).

U toku je nastavak izgradnje vodovoda Bijele Vode (24.508 KM) i nastavak izgradnje vodovoda Slapnica (38.407 KM).

Ugovoreni su i radovi na još nekoliko projekata. Radi se o nastavku izgradnje vodovoda “Varalići”, izgradnji vodovoda Zagrađe, dovršetku vodovoda Brus, rekonstrukciji vodovoda Lučani, te izgradnji kanalizacione mreže Bukovlje, Čobe i Safundžije.

Ukupan zbir realiziranih i ugovorenih radova iznosi oko pola miliona KM.

 1. Ekološke aktivnosti – ulaganja u rekonstrukciju mreže grijanja, projekti postizanja energetske efikasnosti, LED rasvjeta

 U 2018. godini Općina Kakanj je nastavila s ulaganjima sa ciljem rekonstrukcije mreže daljinskog grijanja. Tako je izvršena rekonstrukcija još jedne dionice mreže daljinskog grijanja od objekta “Real” do solitera 1, a vrijednost radova iznosila je 700.000 KM.

Čine se maksimalni napori da se mreža daljinskog grijanja održava i rekonstruiše, premda takve aktivnosti zahtijevaju velika ulaganja. Posve je jasno da bi bez rekonstrukcije došlo do općeg urušavanja mreže daljinskog grijanja što bi za posljedicu imalo novo opterećenje za Kakanj u pogledu kvaliteta zraka, a to bi značilo i slike gomilanja drva i ogrijeva oko zgrada.

Nastavljeno je i s ulaganjima u projekte čiji je cilj postizanje energetske efikasnosti. Tako je za utopljavanje nove sportske dvorane koja je izgrađena u Kaknju izdvojeno 150.000 KM. Sa ciljem postizanja energetske efikasnosti izdvojeno je i 53.000 KM za utopljavanje ambulante Krševac. Za dovršetak projekta provođenja energetske efikasnosti Mjesnog doma Haljinići izdvojeno je 32.000 KM, dok je za povećanje energetske efikasnosti Mjesnog doma Bjelavići izdvojeno oko 15.000 KM.

U svrhu ugradnje LED rasvjete u MZ Bukovlje (Demiri-Čobe) izdvojeno je 19.150 KM, dok je za ugradnju LED rasvjete u MZ Doboj (Dobojska škola-Vinski put) izdvojeno 16.387 KM.

Općina Kakanj vikendom osigurava i besplatan prevoz za građane autobusima do Ponijera.

 1. U 2018. godini Stručna služba za poslove Općinskog vijeća pripremila 11 sjednica Kolegija i 11 redovnih sjednica Vijeća

U 2018.godini, zaključno sa 30.11.2018. godine, Stručna služba za poslove Općinskog vijeća je pripremila u stručnom, administrativnom, operativnom i tehničkom smislu 11 sjednica Kolegija i 11 redovnih sjednica Vijeća. Na sjednicama Kolegija razmatrano je 40 podnesaka i predstavki, nakon čega je Služba sačinila 35 zaključaka i obavijesti o istim. Na 11 sjednica Vijeća Stručna služba je izradila  24 izvornika programa i planova, 7 izvornika budžeta Općine Kakanj, 36 odluka, 3 rješenja po ZUP-u, 34 izvještaja, 10 informacija, 16 akata o imenovanju, te 75 vijećničkih pitanja i 83 vijećničke inicijative.

Također, Služba je u administrativno-tehničkom smislu pratila rad Komisija, učestvovala u provođenju procedura izrade i objave javnih oglasa/konkursa  za imenovanja koja vrši Vijeće.

Zaključno s novembrom 2018. tehnički su pripremljene, odštampane i distribuirane Službene novine Općine Kakanj (11 brojeva). Stručna služba u potpunosti obavlja ove poslove, od prijeloma i lekture teksta do štampanja.

O radu Općinskog vijeća redovno je izvještavana javnost preko web stranice, a osim toga javnosti su dostupna i vijećnička pitanja i inicijative vijećnika, zapisnici sa sjednica i Službene novine Općine Kakanj.

U tehničkom smislu Služba je vijećnicima i javnosti omogućila i elektronski pristup svim dokumentima koje su razmatrali na Vijeću.

U okviru svog djelokruga rada Služba učestvuje i u obilježavanju 15.aprila – Dana općine Kakanj u dijelu organizacije svečane sjednice Vijeća.

 1. Obimne radne aktivnosti Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Iz obimnog statističkog prikaza godišnjih aktivnosti  Odsjeka za imovinsko-pravne i stambene poslove izdvajamo nekoliko stavki.

U 2018. godini zaprimljena su 4 zahtjeva za utvrđivanja javnog interesa, realizirane su 72 eksproprijacije u Ribnici za potrebe RMU Kakanj, zaprimljeno je 36 zahtjeva za nepotpunu eksproprijaciju za kanalizaciju u MZ Tršće, te jedan za vodovod u Bilješevu, u toku je postupak rješavanja 7 predmeta za potpunu eksproprijaciju za izgradnju nove saobraćajnice od Ulice Sedme muslimanske brigade do BP “Hifa”, realizirano je 9 predmeta potpune eksproprijacije za dionicu puta Donji Kakanj – Kondžilo, dok je jedan predmet u ponovnom postupku,

u postupku rješavanja su 3 predmeta prodaje nekretnina u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima…

U 2018. godini doneseno je 5  rješenja o produženju rješenja o imenovanju prinudnog upravitelja, te jedno rješenje o imenovanju prinudnog predstavnika stambene zgrade.

Odsjek je radio i na realizaciji projekta izgradnje stambene zgrade socijalnog stanovanja s 6 stanova u naselju Varda u saradnji s “Caritasom” Švicarske. U toku su i pripreme novog projekta izgradnje zgrade socijalnog stanovanja s 10 stanova.

U Odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina redovno se rješavaju predmeti po zahtjevima, te se vrši održavanje premjera i utvrđivanje nastalih promjena na zemljištu.

U Odsjeku je izvršena i harmonizacija 3 katastarske općine (Čatići, Kakanj i Doboj, od ukupno 40 katastarskih općina) s ukupno 9.846 parcela za pilot-projekat Federalne geodetske uprave.

 1. Za sport izdvojen milion KM iz kakanjskog budžeta plus izgrađena sportska dvorana ukupne vrijednosti milion i po

I u 2018. godini izdvajanja Općine Kakanj za sport iznose 1.000.000 KM što je veliki uspjeh za jednu lokalnu zajednicu koja broji 38.000 stanovnika.

U ovoj cifri su direktna izdvajanja za sport koja iznose oko 800.000 KM, a na tu cifru treba dodati još 200.000 KM koliko koštaju troškovi korištenja dvoranskih kapaciteta koje koriste klubovi, obzirom da su isti oslobođeni plaćanja ovih troškova.

Podsjetimo, klubovi su oslobođeni plaćanja troškova korištenja dvoranskih kapaciteta u svrhu treninga i odigravanja utakmica, a uslove za treniranje obezbjeđuje Općina Kakanj budžetskim finansiranjem troškova rada Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj koja upravlja dvoranskim sportskim kapacitetima.

U 2018. godini u Kaknju je izgrađena nova sportska dvorana koja je kakanjskom sportu, uz kapacitete postojeće dvorane, donijela još jedan teren za basket, te teren za nogomet/rukomet/odbojku, ali i 10 svlačionica, fitnes/teretanu…

Preostalo je još izvršiti nabavku mobilijara i sportskih rekvizita za novu dvoranu.

Izgradnju sportske dvorane u čiju izgradnju će u konačnici biti uloženo oko 1.500.000 KM zajedno su finansirali Općina Kakanj i Vlada ZDK.

Velike zasluge za uspjeh kakanjskog sporta ima i kakanjska privreda koja izdvaja velika novčana sredstva za sport.

 1. Cijena u obdaništu i dalje samo 50 KM, isplaćene općinske stipendije, osigurana sredstva za prevoz učenika i studenata…

Općina Kakanj svake godine dodjeljuje stipendije i studentima i učenicima srednjih škola, što je rijetkost jer stipendije za studente obično dodjeljuju kantonalna ministarstva koja su nadležna za oblast obrazovanja, dok su rijetke ili gotovo da nema lokalnih zajednica koje stipendiraju učenike srednjih škola.

Tokom 2018. godine Općina Kakanj je izvršila sve obaveze u pogledu isplate općinskih stipendija za 200 učenika srednjih škola (visina stipendije po učeniku 300 KM) i 136 studenata (visina stipendije po studentu 800 KM).

U svrhu isplate općinske stipendije za studente u 2018. godini izdvojeno je 155.000 KM, dok je za đačke stipendije izdvojeno 60.000 KM.

Isplaćena je i razlika stipendije za 189 studenata koji su dobili kantonalnu stipendiju i za tu svrhu je izdvojeno 44.880 KM. Naime, iznos kantonalne stipendija je manji od iznosa općinske, ali je Općina Kakanj isplatila razliku tako da su svi studenti dobili po 800 KM koliko iznosi općinska stipendija.

Kakanjski studenti koji ostvaruju izvanredne rezultate pravo na stipendiju ostvaruju automatski bez bodovanja. Također, automatski bez bodovanja pravo na stipendiju ostvaruju i učenici srednjih škola – djeca sa posebnim potrebama, djeca poginulih rudara i djeca iz populacije Roma. Učenik srednje škole koji ponese titulu učenika generacije ostvaruje, automatski bez bodovanja, pravo na stipendiju za prvu godinu studija. Svake godine dodjeljuju se novčane i druge nagrade za učenike koji ostvare zapažene rezultate na školskim takmičenjima i za učenike generacije.

Novitet je i sufinansiranje troškova doktorskog studija za nadarene studente sa područja općine Kakanj. Realizacija ove aktivnosti je u toku, a za ovu svrhu planirano je 35.000 KM.

Općina Kakanj finansira i prevoz učenika i studenata u iznosu od 100 % ili 50 % u ovisnosti od socijalne karte porodice kojoj učenik pripada. U školskoj 2018/2019. pravo na ovu povlasticu ostvaruje 206 učenika i 29 studenata. Općina Kakanj finansira i prijevoz za 22 djece s invaliditetom.

Općina Kakanj finansira i organiziranje općinskih takmičenja osnovaca i srednjoškolaca, te obezbjeđuje novčane nagrade za najbolje učenike sa takmičenja, te za učenike generacije osnovih i srednjih škola.

I u  školskoj 2018/2019. godini Općina Kakanj finansira užinu za djecu iz socijalno ugroženih porodica koje ostvaruju stalnu socijalnu pomoć. Za svako dijete izdvaja se po 1 KM za svaki radni dan tokom mjeseca. Sredstva se isplaćuju putem Centra za socijalni rad Kakanj.

Općina Kakanj redovno finansira rad Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, a obaveza roditelja je da plaćaju samo 50 KM mjesečno. 

Općina Kakanj učestvuje u sufinansiranju rada Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama (Zenica i Dobrinje-Visoko).

Općina Kakanj izdvaja i budžetska sredstva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za svako novorođeno dijete, novčanim izdvajanjima pomaže rad Crvenog križa općine Kakanj i rad Sigurne kuće “Medica” Zenica, izdvaja i novčana sredstva za omladinske projekte, projekte udruženja nacionalnih manjina, projekte udruženja građana, projekte vjerskih zajednica…

 1. Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj, za primjer i ponos

 U toku 2018. godine u Javnoj ustanovi Kulturno-sportski centar Kakanj realizirano je 46 pozorišnih aktivnosti. U odnosu na 2017. godinu taj broj se povećao za 6. Posebno veliki uspjeh predstavlja činjenica da se od pomenutih 46 aktivnosti čak 36 odnosi na one koje su nastale u produkciji ili koprodukciji Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj što je najveći uspjeh do sada. U odnosu na 2017. godinu ta brojka je veća čak za 13.

Dramski studio i Škola glume koji djeluju pri Ustanovi su zabilježili 6 premijera, 4 u vlastitoj produkciji i 2 predstave nastale u koprodukciji. U 2018. godinu, prvi put u historiji Ustanove, na procesu nastanka predstave angažiran je profesionalni/akademski režiser Hari Šečić iz Sarajeva. Dokaz uspješne pozorišne scene je i nekoliko nagrada dodijeljenih Dramskom studiju i Školi glume na festivalima u Konjicu.

Od 29 polaznika Škole glume 26 je završilo 9. ciklus što je najmanji broj odustajanja polaznika. U 10. ciklus su upisana 32 polaznika.

Sa predstavama “Ludilo udvoje”, “Fejzbukovci”, “Kamenje” i “Emigranti” zabilježeno je 12 gostovanja: Zenica, Tuzla, Lukavac, Hadžići, Živinice… Predstava “Kamenje” je imala i 2 internacionalna igranja u Beranima (Crna Gora) i Beogradu (Srbija).

Osim predstava nastalih u produkciji JU KSC Kakanj,  u Domu kulture Kakanj ukupno je odigrano i 10 gostujućih predstava pozorišta iz Zenice, Sarajeva i Tuzle.

Tri ustanove – JU KSC Kakanj, Bosansko narodno pozorište Zenica i Centar za kulturu Zavidovići pokrenule su projekat pod nazivom “Glumački kamp”. Prvi kamp je održan u Kamenici (Zavidovići), a sljedeći će biti održan na Ponijerima.

U prostorijama JU KSC Kakanj, u 2018. godini, upriličene su ukupno 142 filmske projekcije. U okviru VIVA film festivala upriličeno je 119 projekcija. Ostvarena je i saradnja s Operacijom kino SFF-a Sarajevo. Ustanova je bila i suorganizator Festivala kratkog filma u saradnji s Dnevnim centrom za djecu i odrasle s posebnim potrebama Dobrinje. U okviru ovog festivala prikazano je 5 projekcija u kojima su glumila djeca i odrasli s posebnim potrebama.

I u 2018. godini Muzički centar je djelovao kroz program časova gitare i klavira, a osnovana je i  horska sekcija. Muzički centar pohađa 100 polaznika u 3 sekcije. Polaznici Muzičkog centra u saradnji s polaznicima Škole glume su imali impresivne nastupe na svečanim akademijama povodom Dana državnosti BiH i Dana rudara.

Ustanova je ostvarila saradnju s Udruženjem “Alternative” Kakanj koje u Omladinskom centru realizira “Kreativne radionice” za djecu i mlade. Ova saradnja rezultirala je i projektom pod nazivom “KICK” kroz koji će se preurediti i opremiti novom opremom prostorije Omladinskog centra koji će postati kreativni centar za mlade poduzetnike i inovatore.

U 2018. godini Ustanova je realizirala i događaj pod nazivom “Kakanj Fashion Night”, a upriličeno je  i 12 koncerata.

Sektor obrazovanja iz godine u godinu bilježi porast broja polaznika.

Uz redovne aktivnosti, Muzej Kaknja je u 2018. godini imao i 58 vanrednih aktivnosti (okrugli stolovi, promocije, obilasci lokaliteta važnih za historiju BiH, popis stećaka, obilježavanje važnih datuma i događaja…). U 2018. godini u Muzeju Kaknja je zabilježeno 2.500 posjeta.

I u 2018. godini Ustanova je bila organizator i suorganizator brojnih sportskih dešavanja od čega izdvajamo Ligu mjesnih zajednica u malom nogometu (najmasovnije sportsko takmičenje s 350 učesnika koje je trajalo 3 mjeseca), te Novogodišnji turnir u malom nogometu (najkvalitetnije i najmasovne do sada, i s najvećim nagradnim fondom).

Ustanova je bila i domaćin važnih sportskih događaja. Izdvajamo završnicu kupa BiH u košarci i odbojci za muškarce, kvalifikacionu utakmicu ženske odbojkaške reprezentacije BiH koja je u Kaknju igrala protiv Latvije, Rudarijadu – sportsko takmičenje rudara, te nastup kakanjskih kuglaša koji su u okviru Lige prvaka ugostili ekipu njemačkog “Zerbsta”.

U okviru Kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani 2018” organizirano je 14 sportskih aktivnosti od čeka posebno izdvajamo uličnu trku “Kakanj za 5”.

U Ski-centru Ponijeri organiziran je doček Nove godine, te tradicionalna manifestacija “Udahni Ponijere” u okviru koje je upriličena utrka u veleslalomu za osnovne i srednje škole, kao iza pojedince, te zabava za djecu. Na Ponijerima je organizirana i škola skijanja.

U 2018. godini Ustanova je nabavila motorne sanke za Ski-centar Ponijeri, kombi vozilo, mobilijar za kultni školski caffe bar “Evropa”, školske klupe i stolice… Nabavljeno je ozvučenje za sportsku dvoranu, izvršena je zamjena stolarije na ulazu u sportsku dvoranu, uređene su prostorije u upravnoj zgradi, kupljene su konferencijske stolice…

 1. Općinska inspekcija poduzela 6.820 inspekcijskih radnji

 U 2018. godini Odsjek za inspekcije Općine Kakanj je izvršio ukupno 6.820 inspekcijskih radnji što je za 345 više u odnosu na 2017. godinu. Ukupna vrijednost novčanih kazni u 2018. godini koje se uplaćuju u budžet i dalje troše za stipendije, prevoz đaka i slično iznosi 43.170 KM što je za 7.420 KM više u odnosu na 2017. godinu.

Poduzeto je 660 preventivnih i 529 represivnih mjera. Po planu inspekcijskog nadzora poduzeto je 475 inspekcijskih pregleda, dok je po zahtjevu građa poduzeto 296 inspekcijskih pregleda.

Po anonimnim prijavama građana poduzeto je 169 inspekcijskih pregleda.

Za potrebe Odsjeka za inspekcije izvršena je i nabavka uređaja “Lumitester PD 30” za kontrolu higijene u ugostiteljskim objektima i na drugim mjestima.

 1. 114 intervencija vatrogasaca, prikupljeno 20 komada NUS-a, sanacija klizišta, novo terensko vozilo…
 • Sanacija klizišta i pomoć ugroženima od klizišta i poplava

U periodu od maja do oktobra 2018.godine realizirane su palijativne mjere na klizištima u Kraljevoj Sutjesci i Tršću, te u Ulici Omera Maslića.

U saradnji s mjesnim zajednicama realizirani su i poslovi na nabavci, transportu i isporuci cijevi i drugog materijala za poduzimanje palijativnih mjera na klizištima, a u tu svrhu je angažirana i mehanizacija. Građevinski materijal i cijevi su dodjeljivani u skladu sa zahtjevima i potrebama mjesnih zajednica i građana, a dodjela se uglavnom vršila za potrebe sanacije i zaštite oštećenih i ugroženih infrastrukturnih objekata.

U 2018. godini izrađena je projektna dokumentacije za sanaciju klizišta  „Crnačka stanica“ na putnoj komunikaciji Zgošća-Tršće.

Provedena je i javna nabavka za izbor ponuđača za izradu  Elaborata o geotehničkim karakteristikama zemljišta „Vrtače“ u MZ Tršće. Radi se o starom kompleksnom klizištu površine 6 hektara, a istraživanje je neophodno za izradu kompletnog projekta sanacije koji bi trebao uključiti putnu komunikaciju Kakanj-Tršće, kao i korito rijeke Zgošće.

U 2017. godini UNDP je pokrenuo „Projekat za oporavak od poplava“  za 18 općina u BiH među kojima je i Kakanj. U toku 2018. godine, nakon javnog poziva, izvršen je izbor korisnika za sanaciju i izgradnju novih stambenih objekata koji su oštećeni u poplavama 2014. godine. Izabrano je 11 korisnika za sanaciju i 7 za izgradnju novih stambenih objekata.

U 2018. godini Općinski štab civilne zaštite je donio odluke o davanju pomoći za 12 porodica-domaćinstava iz naselja „Bare“ za adaptaciju i sanaciju stambenih objekata radi povratka u svoje domove. Mještanima naselja „Bare“ koji su se vratili u svoje stambene objekte dodijeljena je pomoć  u iznosu od 7.300,00 KM  (za I grupu, 4 porodice po  1.000,00 KM, II grupa, 3 porodice po 600,00 KM i III grupa, 5 porodica po 300,00 KM).

 • Obilježavanje i uklanjanje NUS-a

Služba civilne zaštite u saradnji sa TUN timom, KUCZ i PS Kakanj vrši redovno obilježavanje i uklanjanje pronađenog zaostalog NUS-a. U toku 2018.godine prikupljeno je i predato: 14 ručnih bombi, 2 tromblonske mine, 1 mina 60 mm i 3 metka 40 mm (nitroglicerin).

 • Intervencije Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj

Donosimo tabelarni pregled aktivnosti Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj sa uporednim pokazateljima:

Vrsta intervencije Broj intervencija u

2018.godini

Broj intervencija u

2017.godini

Stambeni objekat 14 11
Pomoćni objekat (štala,garaža…) 7 8
Dimnjaci 9 22
Šumski požar i nisko rastinje 15 130
Poplave i druge nesreće 16 6
Požar na vozilima i saobraćajni udesi 8 6
Tehničke intervencije 45 66
U K U P N O: 114 249

 

U poređenju sa prethodnom godinom može se konstatovati da je došlo do smanjena  ukupnog broja intervencija kakanjskih vatrogasaca.

Učešće pravnih lica iz oblasti šumarstva koja gospodare i čuvaju šume u 2018. godini je bilo više nego skromno, i u oblasti prevencije i u oblasti represije u smislu utvrđivanja identiteta lica koja izazivaju šumskae požare. Isto tako, skromni su i njihovi kapaciteti u oblasti vatrogastva.

 • Nabavka mehanizacije i opreme

U novembru 2018. godine izvršena je procedura za nabavku službenog vozila za Službu civilne zaštite. Radi se o vozilu Dacia-Duster, terenskom vozilu s pogonom na sva četiri točka. Provedena je i procedura javne nabavke za potrebnu opremu za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu (uniforne, šljemovi, oprema za spašavanje na vodi kao i druga oprema za rad jedinice, održavanje i servisiranje).

 • Obuka

Četvrtog maja 2018. godine Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je učestvovala na vježbi na nivou ZDK koja je održana u Jelahu.

Tokom 2018. godine izvršen je obilazak škola i obdaništa tokom kojeg je realizirana aktivnost upoznavanja djece sa zaštitom od požara, te osnovnim mjerama u slučaju požara i evakuacije. Upriličena je i pokazna vježba u OŠ “Omer Mušić” Brežani.

U više navrata vršena je obuka stanovništva putem javnih emitera na području općine Kakanj u vidu obavještenja, upoznavanja sa propisima iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, kao i zaštite i spašavanja zbog prirodnih ili drugih nesreća.

Realizirana je i saradnja sa udruženjima od posebnog značaja za sistem civilne zaštite (Radio-klub, Crveni križ, Udruženje  „Vatrogasno društvo Kakanj“ Kakanj).

 1. U 2018. godini broj rođenih za 62 veći od broja umrlih

Tokom 2018. godine u matičnu knjigu rođenih u Kaknju izvršeno je 468 upisa, dok je u matičnu knjigu umrlih izvršeno 406 upisa što znači da je za 62 više rođenih, nego umrlih osoba.

U Matičnu knjigu vjenčanih izvršeno je 280 upisa. U šalter-sali Općine Kakanj zabilježene su 131.592 posjete. Izvršeno je više od 70.000 ovjera. Izdato je više od 25.000 izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga.