Utorak , 26 Mart 2019
Pitanje građanina koji živi u jednoj drugoj općini: Da li je istina da u Kaknju Općina plaća troškove el. energije za javnu rasvjetu za sva naselja? Da, istina je, i tako će ostati i dalje

Pitanje građanina koji živi u jednoj drugoj općini: Da li je istina da u Kaknju Općina plaća troškove el. energije za javnu rasvjetu za sva naselja? Da, istina je, i tako će ostati i dalje

Dok se u brojnim općinama praktikuje da mještani u vangradskim područjima direktno, sami plaćaju troškove električne energije za javnu rasvjetu, u Kaknju je drugačija praksa.

Općina Kakanj plaća troškove javne rasvjete za cjelokupno općinsko područje, a godišnje taj iznos kojeg Općina plaća prelazi 500.000 KM.

U drugim općinama mještani sami moraju snositi i troškove popravke i održavanja javne rasvjete, dok u Kaknju Općina snosi i ove troškove koji na godišnjem nivou iznose više od 100.000 KM.

Općina Kakanj će nastaviti s praksom plaćanja svih troškova javne rasvjete, a strateški pravac čiji je cilj smanjiti troškove električne energije za javnu rasvjetu je u narednom periodu ugraditi LED rasvjetu.

Paralelno s ovim aktivnostima realiziraju se i aktivnosti na širenju mreže javne rasvjete, a uštede kroz LED rasvjetu doprinose stvaranju prostora za još dinamičnije širenje mreže javne rasvjete.