Srijeda , 16 Januar 2019
Počela ugradnja podzemnih kontejnera na novim lokacijama, te proširenje kapaciteta na 3 postojeće lokacije

Počela ugradnja podzemnih kontejnera na novim lokacijama, te proširenje kapaciteta na 3 postojeće lokacije

Četvrtak, 17.august 2017.godine: Počele su aktivnosti na realizaciji druge faze ugradnje podzemnih kontejnera u Kaknju. Podzemni kontejneri će biti ugrađeni na lokaciji “Stara jama” (3 kom), u blizini Đuđinog mosta (2 kom), u blizini zgrade ŠPD – Ribnica (2 kom), te u blizini NTV IC Kakanj (2 kom).

Na nekoliko lokacija na kojima su ranije ugrađeni podzemni kontejneri bit će proširen kapacitet dodavanjem novih podzemnih kontejnera. Radi se o lokacijama: Ušće Zgošće, Mala ulica i OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” (Kakanj 2).

Izvođač radova je Javno preduzeće “Vodokom” Kakanj.

Uskoro stiže i još jedan kamion za odvoz otpada. Radi se o kamionu koji je specijaliziran za pražnjenje podzemnih kontejnera.

Nabavku i ugradnju podzemnih kontejnera, te nabavku četvrtog po redu novog specijaliziranog kamiona za potrebe JP “Vodokom”, finansira Općina Kakanj.

Ugradnja podzemnih kontejnera na lokaciji “Stara jama”

Leave a Reply