Nedjelja , 17 Februar 2019
Počinje rekonstrukcija druge dionice glavne gradske saobraćajnice: Na snazi novi režim saobraćaja, Ulica branilaca dvosmjerna od raskrsnice kod mosta preko rijeke Zgošće kod zgrade javnih preduzeća do raskrsnice kod objekta “Re-Al centar”

Počinje rekonstrukcija druge dionice glavne gradske saobraćajnice: Na snazi novi režim saobraćaja, Ulica branilaca dvosmjerna od raskrsnice kod mosta preko rijeke Zgošće kod zgrade javnih preduzeća do raskrsnice kod objekta “Re-Al centar”

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj donijela je rješenje kojim se odobrava društvu „Trgošped“ d.o.o. Kakanj potpuna obustava saobraćaja na dionici ceste od raskrsnice kod Pravoslavne crkve do raskrsnice kod objekta „Re-Al centar“ Kakanj, u periodu od 29.6.2018. godine do 31.7.2018. godine, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji i proširenju glavne gradske saobraćajnice u ulici Alije Izetbegovića.

Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim pravcem Ulicom branilaca. Mijenja se karakter dijela Ulice branilaca tako što će se ista koristiti kao dvosmjerna ulica i to od raskrsnice kod mosta preko rijeke Zgošće kod zgrade javnih preduzeća do raskrsnice kod objekta “Re-Al centar” i dalje pored objekta “Re-Al centar” do raskrsnice sa ulicom Alije Izetbegovića.

Alternativni pravci iz rješenja od 15.5.2018. godine ostaju na snazi do završetka rekonstrukcije i proširenja prve dionice glavne gradske saobraćajnice u ulici Alije Izetbegovića.

Vozila koja su u tranzitu kroz grad kao i teretna vozila do 7 t i dalje će koristiti alternativni pravac ulicom 7. muslimanske brigade, ulicom Zeničkog partizanskog odreda pored Doma zdravlja do raskrsnice kod zgrade Policijske stanice Kakanj i dalje ulicom Alije Izetbegovića.

Saobraćaj za autobuse i teretna vozila preko 7 t će se odvijati alternativnim pravcem od raskrsnice kod zgrade MGM–a u ulici  311. lahke brigade, industrijskom cestom prema naselju Malješ, kroz naselje Pope i ulicom V divizije NOP-a do raskrsnice kod Gradskog spomen-parka.

 

 

 

IV

Zadužuje se Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u skladu sa stavom II ovog rješenja izmijeni postojeću i postavi potrebnu novu vertikalnu saobraćajnu signalizaciju, te u Ulici branilaca fizički odvoji saobraćajne trake i u saradnji sa Policijskom stanicom Kakanj organizuje nesmetan tok saobraćaja.

 

V

Zadužuje se podnosilac zahtjeva da za vrijeme izvođenja radova u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini Hercegovini („Službene novine BiH“, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17) i Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13) u neposrednoj blizini radilišta, postavi znakove, branike, ograde i druge predmete neophodne za sigurnost svih učesnika u saobraćaju,  te po završenom izvođenju radova ukloniti sve predmete koji su bili postavljeni i omogući nesmetani tok saobraćaja.