Utorak , 24 April 2018
Ponijeri (Vrhevlje), četvrtak 20.april 2017.godine, 13:30 sati, na putu koji vodi do Ponijera zimska službi radi punim kapacitetom, ali je nužno koristiti i zimsku opremu, bez zimske opreme ne krećite na Ponijere

Ponijeri (Vrhevlje), četvrtak 20.april 2017.godine, 13:30 sati, na putu koji vodi do Ponijera zimska službi radi punim kapacitetom, ali je nužno koristiti i zimsku opremu, bez zimske opreme ne krećite na Ponijere

Leave a Reply