Nedjelja , 17 Februar 2019
Poruka načelnika Nermina Mandre sportistima na početku nove takmičarske sezone: Ponekad onaj drugi dobije veći pljesak publike od onog prvog, borite se da vas publika nagrađuje aplauzima

Poruka načelnika Nermina Mandre sportistima na početku nove takmičarske sezone: Ponekad onaj drugi dobije veći pljesak publike od onog prvog, borite se da vas publika nagrađuje aplauzima

Sport mladog čovjeka uči poštenju. Pravu, istinsku slast pobjede osjeti samo onaj sportista koji na krajnje pošten način dolazi do pobjede.

Apsolutne pravde nema ni u čemu na ovom prolaznom svijetu, pa tako ni u sportu. Zato nemojte da vas obeshrabri kada vas zadesi nepravda u sportu.

Znajte da je borba na terenu često važnija od same titule jer ponekad onaj drugi dobije veći pljesak publike od onog prvog. Publiku se ne može slagati niti potkupiti.

Publika ne dodjeljuje pehare, medalje i titule, ali dodjeljuje nešto važnije i upečatljivije.

Publika dodjeljuje zvižduke i aplauze. Zato se borite da vas publika nagrađuje aplauzima.