Ponedjeljak , 18 Juni 2018
Povodom 8.marta-Međunarodnog dana žena: Sjećanje na čuvenu ilegalku Muntu Haračić

Povodom 8.marta-Međunarodnog dana žena: Sjećanje na čuvenu ilegalku Muntu Haračić

Munta Haračić bila je čuvena ilegalka iz Mostara koja je poslijeratni život, nakon što se 1954. godine udala, provela u Dumancu, u općini Kakanj. U redove NOB-a stupila je 1941. godine, ali nije dugo ostala u borbenim redovima, već je vraćena u Mostar gdje je kao ilegalka rasturala letke i na sve moguće načine pomagala da NOB uspije. U Mostaru je bila zadužena za dio koji se zove Zamah. Sve zadatke je uspješno izvršavala, a kao primjer snalažljivosti, često se spominjalo kako je u kosi dječaka i djevojčica krila letke. Poslije rata bila je aktivna u Antifašističkom frontu žena i Gradskom narodnom odboru. Radila je i učestvovala u mnogim akcijama u periodu obnove. Po dolasku u Dumanac njena je aktivnost smanjena, ali je i dalje nastojala, u granicama svojih mogućnosti, da bude aktivna.

Picture 062

Munta Haračić je preminula u periodu 1992-1995, a sahranjena je u Travniku.

Foto: Partizanka, ilustracija

Leave a Reply