Srijeda , 16 Januar 2019
Poziv građanima: Prijavite saznanja o bilo kojem obliku korupcije ili koruptivnih radnji službenika u Općini Kakanj, zaposlenih u javnim preduzećima, javnim ustanovama i na drugim mjestima

Poziv građanima: Prijavite saznanja o bilo kojem obliku korupcije ili koruptivnih radnji službenika u Općini Kakanj, zaposlenih u javnim preduzećima, javnim ustanovama i na drugim mjestima

U skladu sa nedavno donesenim Akcionim planom Općine Kakanj za borbu protiv korupcije i Pravilnikom o postupanju po zaprimljenim podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja i nepravilnostima („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/18), načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra je donio Rješenje o formiranju Komisije za zaprimanje i postupanje po podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja i nepravilnostima.

Takođe u funkciju je puštena i posebno kreirana e-mail adresa: korupcija@kakanj.com.ba na koju svako lice koje ima bilo kakva saznanja o bilo kojem obliku korupcije ili koruptivnih radnji  službenika u Općini Kakanj, zaposlenih u javnim preduzećima, javnim ustanovama i na drugim mjestima, mogu apsolutno anonimno prijaviti svaki oblik nezakonitih koruptivnih radnji, a komisija će izvršiti dalje provjere i procesuiranja. Napominjemo da je i sam sastav komisije anoniman, a svaki građanin koji ne želi biti anoniman će biti obaviješten o daljem toku svoje prijave prema dostavljenim podacima.

U dogledno vrijeme na službenoj web-stranici Općine Kakanj bit će postavljeni posebni baneri o prijavi korupcije i akcionim planovima Općine Kakanj za borbu protiv korupcije, a bit će i proširen način prijava koruptivnih radnji.

Pozivamo građane da prijave svaki oblik koruptivnih radnji i da tako svi zajedno doprinesemo iskorjenjavanju te pošasti iz našeg društva, radi blagostanja i prosperiteta svakog građanina.