Utorak , 26 Mart 2019
Poziv: Prijavite učešće u velikoj akciji pošumljavanja

Poziv: Prijavite učešće u velikoj akciji pošumljavanja

Petak, 15. mart 2019. godine: Šumsko-privredno društvo ZDK, Poslovna jedinica “Šumarija” Kakanj, se uključilo u veliku ekološku akciju koju u periodu 21 – 31. mart 2019. godine organizira Općina Kakanj.

“Šumarija” Kakanj je obezbjedila 2.700 sadnica za pošumljavanje, a određeno je da lokacija pošumljavanja bude na Slapnoj Gori.

Stoga, pozivamo volontere da prijave svoje učešće u ovoj akciji pošumljavanja. Prijave i detaljnije informacije se mogu dobiti putem telefona s brojem 032/554 540.

Akcija će biti realizirana u nedjelju 24. marta.

Za učesnike akcije bit će obezbjeđen i prevoz, te užina i osvježenje.

Povod za organizaciju akcije je 21. mart – Svjetski dan šuma i 22. mart – Svjetski dan voda.