Ponedjeljak , 18 Juni 2018
Iz historije Kaknja, 10.mart 1945.godine: Napad okupatorskih snaga na partizane na području Brnjica

Iz historije Kaknja, 10.mart 1945.godine: Napad okupatorskih snaga na partizane na području Brnjica

Desetog marta 1945. godine okupatori su izvršili iz pravca Zenice napad na područje Brnjica gdje se nalazio pripremljeni teren na kojeg su saveznici iz aviona bacali naoružanje, opremu, odjeću i obuću za Grupu udarnih bataljona partizanskih snaga koje su se nalazile na ovom području. U isto vrijeme njemačkim okupatorima pomažu četničke jedinice koje izbijaju na područje Turalića.

Partizanske snage uspijevaju odbiti ovaj napad, kao i napad četničkih snaga tako da Brnjic ostaje pod kontrolom antifašista.

Jedanaest dana poslije, 21. marta, četnici su izvršili novi napad na partizanske snage na području Brnjica. Nakon žestoke borbe dijelovi Trećeg bataljona Osme (komandant Osman Džafić) i Trećeg bataljona Jedanaeste krajiške narodnooslobodilačke brigade (komandant Đuro Milinović) odbili su ovaj posljednji napad četnika u pravcu Brnjica, nanijevši im znatne gubitke i zadobivši manji plijen.

Međutim, tu nije bio kraj okršajima sa četnicima. Saznavši da su četničke snage formirale logor na području Bijelih Voda (Kakanj) partizanski komandanti šalju Treći bataljon Jedanaeste krajiške narodnooslobodilačke brigade da razbije pomenute četničke formacije.

Napad na četničke položaje na liniji Ravne Njive, Čekote, Babino Brdo, Ragatka počeo je 24. marta 1945. godine. Nakon žestoke borbe četnici su krenuli u kontranapad, te uspjeli da okruže neke dijelove Trećeg bataljona.

Partizanskim snagama bilo je potrebno pojačanje, pa je upućeno naređenje Prvom bataljonu Šeste krajiške narodnooslobodilačke brigade (komandant Lazar Šušnica) da iz Živalja usiljenim maršem što prije izbije u rejon Bijelih Voda i s leđa izvrši napad na četničke jedinice.

Težeg noćnog marša ovaj bataljon nije imao od svog postanka. Bataljon je uspio prije svanjivanja 25. marta da izbije u Bijele Vode, iznenadi četnike i da uz pomoć ostalih partizanskih snaga sa tog područja protjera četnike u pravcu Zenice, nanijevši im velike gubitke.

Izvor informacija: Monografija “Kakanj”, grupa autora, izdavač Istorijski arhiv Sarajevo, 1987. godina

Foto: Neprijateljski voz kojeg su partizani uništili 25. februara 1945. godine u Čatićima

Leave a Reply