Ponedjeljak , 25 Septembar 2023
Predstavljamo “Kreativni inovacijski centar Kakanj – KICK”: Adresa za mlade koji žele da nauče sve o procesu pokretanja i razvoja biznisa i društvenih inovacija

Predstavljamo “Kreativni inovacijski centar Kakanj – KICK”: Adresa za mlade koji žele da nauče sve o procesu pokretanja i razvoja biznisa i društvenih inovacija

Ponedjeljak, 29. oktobar 2018. godine: Gosti u uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre danas su bili Maksuma Topalović, Dženan Šarić, Naida Bukvić i Aldin Šljivo. Cilj posjete načelniku bio je predstavljanje projekta pod nazivom “Kreativni inovacijski centar Kakanj – KICK” na čijoj realizaciji vrijedno radi Udruženje “Alternative” Kakanj, a podršku pruža Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj. Podršku projektu pruža i Tvornica cementa Kakanj kroz donaciju dijela računarske opreme, a u realizaciju projekta će se uključiti i Općina Kakanj kroz pomoć pri adaptaciji prostorija za Kreativni inovacijski centar.

Kreativni inovacijski centar Kakanj – KICK podržan je kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. Program  finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Više o programu saznajte na linku:http://bit.ly/2ElJvbg

Cilj projekta je razviti poticajno okruženje za društveno-ekonomsku afirmaciju mladih u općini Kakanj kako bi se bolje odgovorilo na potrebe različitih aktera (poslodavaca, institucija i organizacija). KICK je namijenjen pojedincima i timovima s poslovnim idejama, voditeljima društvenih promjena, startupima, IT stručnjacima, studentima i učenicima srednjih škola, freelancerima, te predstavnicima potpornih institucija i svim osobama koje žele ostvariti poslovne kontakte i mentorsku podršku.

KICK je adresa za mlade koji žele da nauče sve o procesu pokretanja i razvoja biznisa i društvenih inovacija. To je mjesto gdje će mladi dobiti profesionalnu mentorsku podršku i naći partnera i investitora. KICK je zamišljen kao moderan i tehnički kvalitetno opremljen centar za rad koji nudi mogućnost povezivanja sa onima koji su na istom putu ili koji žele zajedno graditi poslovne priče i društvene inovacije.

Planirani programi u KICK-u su:

KICK start your idea (podrška za pokretanje biznisa, stručna podrška KICK-a mladima da ideje za inovativne biznise pretvore u djela), KICK out local problems (cilj programa je da mladi s različitim znanjima i interesima unaprijede svoje znanje i vještine kako se razvijaju inovacije u skladu s potrebama zajednice, da nađu rješenja za određene probleme i da potencijalno naprave radna mjesta za sebe i svoje prijatelje), Girls kicking in (podrška ženama u poslovnom sektoru).

Više o KICK-u saznajte na linkovima

https://kick.ba/

https://www.facebook.com/kick.kakanj/

Foto: Zabilježeno na sastanku u uredu načelnika