Nedjelja , 17 Februar 2019
Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) primljenih po Javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu projekta ReLOaD u općini Kakanj

Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) primljenih po Javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu projekta ReLOaD u općini Kakanj

Općina Kakanj  koja učestvuje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) koje su predale prijedloge projekata na javni poziv. Na javni poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima Općine Kakanj.

Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva, u sklopu ReLOaD projekta za općinu Kakanj, se može vidjeti klikom na naslov:

Sredstva za odobrene projekte će biti dodijeljena u iznosima od 10.000 KM do 70.000 KM, a projekti će se provoditi u periodu od maja 2018. do januara 2019. godine.

 Projekat ReLOaD podržava lokalne samouprave da razviju transparentne mehanizme finansiranja za organizacije civilnog društva, kako bi se bolje upoznali sa potrebama građana, a organizacije civilnog društva služe kao partneri lokalnim samoupravama i podržavaju ih u rješavanju potreba lokalne zajednice. 20,000 građana u BiH će imati koristi od oko 80 projekata civilnog društva, koje će se implementirati u okviru ReLOaD projekta, tokom trogodišnjeg perioda 2017-2020.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).