Petak , 3 Decembar 2021

Robe

2019. godina

Obavještenje o nabavci  računara i računarske opreme 

2018. godina

Obavještenje o nabavci – Računarska oprema

Obavještenje o nabavci – Nabavka i isporuka vučnice ski lifta (teleskopska vučna naprava) – Ski lift Ponijeri 

Obavještenje o nabavci –  Nabavka terenskog motornog vozila za potrebe struktura civilne zaštite Općine Kakanj

Obavještenje o nabavci – vatrogasna oprema

Obavještenje o nabavci – Nabavka, transport i isporuka cijevi i drugog građevinskog materijala za poduzimanje palijativnih mjera  na klizištima na području Općine Kakanj

Obavještenje o nabavci – kancelarijski materijal

Obavještenje o nabavci – računari i računarska oprema

Obavještenje o nabavci – Goriva i maziva za potrebe Općine Kakanj u 2018. godini

Obavještenje o nabavci – Nabavka, transport i isporuka cijevi i drugog građevinskog materijala za poduzimanje palijativnih mjera  na klizištima na području Općine Kakanj, broj: 792-1-1-14-3-18/18 od 16.05.2018. godine

Obavještenje o nabavci – „Nabavku, isporuku roba (rezervnih dijelova i potrošnog materijala) za rad mobilne stanice i servisiranje i kalibrisanje uređaja mobilne stanice za praćenje kvaliteta zraka Općine Kakanj u 2018. godini“, broj: 792-7-1-13-3-15/18 od 24.04.2018. godine

Obavještenje o nabavci robe – Nabavka računara i računarske opreme za 2018. godinu, broj: 792-1-1-12-3-14/18

Obavještenje o nabavci robe – Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe Općine Kakanj, broj: 792-1-1-11-3-13/18 od 17.04.2018.

Obavještenje o nabavci roba, broj:792-7-1-8-3-10/18 – Obnova javne turističke infrastukture na otvorenim objektima sportske rekreacije – Revitalizacija ski lifta u sklopu ski centra Ponijeri

2017. godina

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 792-7-1-1-3-1/17 – Nabavka i isporuka roba za potrebe izvođenja radova na ucjevljenju dijela potoka Nadluke u naselju Doboj u Kaknju

Obavještenje o nabavci  792-7-1-12-3-9/17 – uredska opreme

Obavještenje o nabavci 792-7-1-13-3-10/17 – gorivo i mazivo

Obavještenje o nabavci  792-7-1-14-3-11/17

Obavještenje o nabavci 792-1-1-16-3-13/17 – Nabavka i ugradnja roba na klizištima na području Općine Kakanj

Obavještenje o nabavci 792-7-1-17-3-14/17  –  rezervni dijelovi sa ugradnjom za vatrogasna vozila

Obavještenje o nabavci 792-7-1-20-3-17/17 – uredska oprema

Obavještenje o nabavci  792-7-1-27-3-25/17

2016. godina

Obavještenje o nabavci  792-1-1-34-3-13/16 – računari i računarska oprema

Obavještenje o nabavci  792-1-1-33-3-12/16 – teretno vozilo

Obavještenje o nabavci  792-7-1-26-3-9/16 – mobilna stanica

Obavještenje o nabavci  792-7-1-25-3-8/16 – kancelarijski materijal, toneri i ketridži

Obavještenje o nabavci  792-7-1-24-3-7/16 – goriva i maziva

Obavještenje o nabavci 792-1-1-11-3-4/16  –  računari, računarska oprema i uredske potrepštine

Obavještenje o nabavci 792-1-1-4-3-1/16

Obavještenje o nabavci  792-7-3-7-3-3/16

Obavještenje o nabavci broj 792-7-1-36-3-15/16

2015. godina

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 792-7-1-4-3-3/15

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 792-7-1-5-3-4/15

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 792-7-3-7-3-5/15

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 792-1-1-13-3-7/15

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 792-7-1-16-3-8/15

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 792-7-1-20-3-10/15

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 792-7-1-21-3-11/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 792-7-1-25-3-14/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača