Srijeda , 21 Novembar 2018
FOTO: Svako drvo je lijepo i korisno, ali ponekad zna predstavljati opasnost po ljude i njihovu imovinu, pa i sami građani traže da se stabla potkrešu ili uklone

FOTO: Svako drvo je lijepo i korisno, ali ponekad zna predstavljati opasnost po ljude i njihovu imovinu, pa i sami građani traže da se stabla potkrešu ili uklone