Utorak , 26 Mart 2019
Tragedija koja se nedavno dogodila u Novom Travniku pokazuje da kakanjska praksa stalnog smanjenja rizika u saobraćaju ima opravdanu svrhu: Podsjećanje na visoke ivičnjake na kakanjskoj glavnoj ulici, na stubiće na trotoarima, na video-nadzor, na nabavku mobilnog rada i instrumenta za alkotestiranje

Tragedija koja se nedavno dogodila u Novom Travniku pokazuje da kakanjska praksa stalnog smanjenja rizika u saobraćaju ima opravdanu svrhu: Podsjećanje na visoke ivičnjake na kakanjskoj glavnoj ulici, na stubiće na trotoarima, na video-nadzor, na nabavku mobilnog rada i instrumenta za alkotestiranje

U proteklom periodu Općina Kakanj je za potrebe Policijske stanice Kakanj izvršila kupovinu savremenog mobilnog radara i savremenog instrumenta za alkotestiranje. Osim toga, Općina Kakanj je izvršila i postavljanje visokih ivičnjaka na glavnoj gradskoj saobraćajnici, te postavljanje stubića, a sve kako bi se spriječila praksa izlaska vozila na trotoare kojima se kreću pješaci.

Općina Kakanj je finansirala i instaliranje video-nadzora na području Kaknja.

Naravno, rizik u saobraćaju uvijek postoji, ali se treba ustrajno raditi na smanjenju rizika.