Subota , 23 Februar 2019
U Kaknju se 24 sata dnevno prati kvalitet zraka: Koncentracije zagađujućih materija u zraku u porastu

U Kaknju se 24 sata dnevno prati kvalitet zraka: Koncentracije zagađujućih materija u zraku u porastu

Ponedjeljak, 3. decembar 2018. godine: Odsjek za zaštitu okoline Općine Kakanj pomoću vlastite mobilne monitoring stanice kontinuirano, svakoga dana, 24 sata dnevno, prati kvalitet zraka u Kaknju kako bi se, u slučaju potrebe, poduzele mjere na zaštiti zdravlja stanovništva.

Danas i proteklih dana u Kaknju se bilježi porast koncentracija zagađujućih materija u zraku, ali nema uslova za proglašenje jedne od epizoda u okviru kojih se poduzimaju zakonom propisane mjere.

Stanovništvu se savjetuje da smanji kretanje na otvorenom prostoru. Preporuke se posebno odnose na starije osobe, trudnice, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike.

Apelujemo na građane da tokom maglovitih dana koji pogoduju koncentraciji zagađujućih materija u zraku umjesto ličnih automobila što više koriste javni prijevoz.

Zagađenosti zraka, uz industriju i automobile, značajno doprinose i individualna ložišta. Obaveza vlasnika individualnih ložišta je da, posebno tokom maglovitih dana, biraju energent koji će što manje zagaditi vazduh. Posebno je potrebno naglasiti činjenicu da je zabranjeno u kotlovnicama spaljivati smeće, gumu, plastiku i sl.

Ukoliko se putem mobilne monitoring stanice zabilježi prekomjerna zagađenost zraka, uz istovremeno uspostavljenu stabilnu vremensku situaciju koja je karakteristična po sporom pomjeranju atmosferskog pritiska, slabom vjetru i pojačanoj temperaturnoj inverziji koja bi se mogla zadržati u narednih 48 sati, Operativni štab Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka će proglasiti jednu od epizoda.

“Epizoda” je usvojeni međunarodni termin, a odnosi se na vremenski ograničen period trajanja povišenih koncentracija zagađujućih materija u zraku.

Epizode koje Operativni štab može proglasiti su PRIPRAVNOST, UPOZORENJE i UZBUNA.

Epizoda “PRIPRAVNOST”

Epizoda “PRIPRAVNOST” se proglašava ukoliko se zabilježe povišene koncentracije zagađujućih materija u zraku, u situaciji kada se na području općine uspostavila stabilna vremenska situacija, proglašena od zvanične meteorološke službe, koju

karakteriše sporo pomjeranje visokog atmosferskog pritiska, slab vjetar, te pojačana prizemna temperaturna inverzija koja bi se mogla zadržati u narednih 48 sati.

U slučaju proglašenja epizode “PRIPRAVNOST”rizičnim grupama stanovništva se preporučuje smanjenje kretanja, na vozače se apeluje da smanje korištenja privatnih automobila, a upućuju se i preporuke za smanjenje emisija iz proizvodnih i energetskih postrojenja, kućnih ložišta i ostalih izvora.

Epizoda “UPOZORENJE”

Epizoda “UPOZORENJE” se proglašava kada se na svim mjernim mjestima utvrde pragovi upozorenja čije su vrijednosti navedene u Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka kojeg je usvojila Vlada ZDK, a pri tome se i dalje, u naredna 24 sata, očekuje nastavak stabilne vremenske situacije koja pogoduje kumuliranju zagađujućih materija u zraku.

U slučaju proglašenja epizode “UPOZORENJE”, uz apele prema rizičnim grupama stanovništva, zabranjuje se kretanje automobilima koji nemaju katalizator, a može se zabraniti i korištenje određenih saobraćajnica i putnih pravaca za određene vrste vozila. Moguće je uvesti i mjere privremenog ograničenja korištenja težih lož ulja i privremeni prelazak industrijskih i drugih objekata na alternativne vrste goriva koje su ekološki prihvatljivije.

Epizoda “UZBUNA”

Epizoda “UZBUNA” se proglašava kada su izmjerene koncentracije na svim mjernim mjestima veće ili jednake pragovima uzbune za bilo koju zagađujuću materiju i kada se u narednih 48 sati očekuje stabilna vremenska situacija.

U slučaju proglašenja epizode “UZBUNA” poduzimaju se sljedeće mjere:

  • povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prevoza, za više od 20% u odnosu na redovne situacije, kako bi se kristio javni prevoz umjesto ličnih automobila;
  • zabrana kretanja autobusa bez ugrađenih euro-motora i katalizatora;
  • zabrana kretanja motornih vozila koja nemaju katalizator uz pojačane kontrole organa MUP-a;
  • privremeno ograničenje upotrebe motornih vozila (sistem“par”-“nepar” ). Ovo se ne odnosi na vozila policije, ministarstva odbrane, javnog gradskog prevoza, vozila sa diplomatskim tablicama i vozila hitnih intervencija (hitna pomoć i vatrogasci),
  • Ograničenje rada određenih proizvodnih procesa, kotlovnica i sl.

Općina Kakanj je jedan od pionira i lidera u uspostavi prakse samostalnog i od privrede nezavisnog mjerenja kvaliteta zraka obzirom da je bila jedna od prvih općina koje su nabavile vlastite mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka.

Detaljni rezultati mjerenja općinske mobilne monitoring stanice su građanima dostupni na službenoj web-stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba, u rubrici “Izvještaj o kvalitetu zraka” (u dnu naslovnice).

P1040832 P1040836 P1040835 P1040834 P1040831 P1040837 P1040830

Općinska mobilna monitoring stanica  za praćenje kvaliteta zraka na području Kaknja

Leave a Reply