Srijeda , 16 Januar 2019
U znak poštovanja prema kakanjskim šehidima i kakanjskom zalaganju i žrtvi za opstanak i napredak države BiH, predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović položio je 7. juna 2018. godine cvijeće na kakanjska spomen-obilježja

U znak poštovanja prema kakanjskim šehidima i kakanjskom zalaganju i žrtvi za opstanak i napredak države BiH, predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović položio je 7. juna 2018. godine cvijeće na kakanjska spomen-obilježja

Od otvaranja kakanjskog rudnika 1902. godine do danas u rudarskim nesrećama poginula su  302 rudara. U stogodišnjoj historiji Rudnika „Kakanj“ desile su se tri veće rudarske nesreće u kojima je poginulo ukupno 274 radnika – rudara. Dvije u „Staroj jami“: 1916. godine (19 poginulih) i 1934. godine (127 poginulih) i jedna u jami „Orasi“ 1965. godine (128 poginulih). U partizanskim jedinicama poginulo je 28 rudara. U jedinicama Armije R BiH poginula su 64 rudara. Nakon rudarske nesreće koja se dogodila 7. juna 1965. godine 419 djece je ostalo bez očeva.

U periodu Drugog svjetskog rata 126 kakanjskih partizana je dalo živote za slobodu.

U periodu Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. živote za slobodu dalo je 287 kakanjskih boraca iza kojih je ostalo 370 djece.

Kada se duboko zamisli nad ovim činjenicama dođe se do zaključka da ne postoji niti jedna kakanjska porodica koja u proteklih 100 godina nije bila ožalošćena zbog tragične sudbine nekog od svojih članova koji je poginuo kao rudar ili kao rudar-borac, ili kao borac…

U znak poštovanja i pijeteta prema kakanjskim šehidima i kakanjskoj žrtvi za opstanak i napredak države BiH, predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović položio je 7. juna 2018. godine cvijeće na Spomen-obilježje tragično stradalim rudarima u rudarskoj nesreći koja se dogodila 7. juna 1965. godine u jami Orasi Rudnika mrkog uglja Kakanj. Izetbegović je položio cvijeće i u kakanjskom gradskom spomen-parku na Spomen-obilježje šehidima i poginulim borcima Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. i Spomen-obilježje palim borcima Narodnooslobodilačkog antifašističkog rata 1941-1945.