Utorak , 26 Mart 2019
Upriličen prijem za predstavnike Turske vojne misije u okviru EUFOR-a, LOT kuća Zenica

Upriličen prijem za predstavnike Turske vojne misije u okviru EUFOR-a, LOT kuća Zenica

Utorak, 5. mart 2019. godine: Gosti u uredu načelnika Općine Kakanj Aldina Šljive danas su bili predstavnici Turske vojne misije u okviru EUFOR-a, LOT kuća Zenica. Na prijemu se razgovaralo o svakodnevnim aktivnostima turske vojne misije u BiH, saradnji sa Općinom Kakanj, te drugim temama.

Predstavnici Turske vojne misije su česti i uvijek rado viđeni gosti u uredu načelnika i općenito u Kaknju, gradu u kojem su posredstvom Turske vojne misije realizirani brojni humani projekti, posebno u segmentu rekonstrukcije škola.