Nedjelja , 24 Februar 2019
Upriličena posjeta Osnovnoj školi “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj

Upriličena posjeta Osnovnoj školi “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj

Utorak, 5. februar 2019. godine: U namjeri da se na licu mjesta uvjeri u stanje školskih objekata, vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo realizira aktivnosti na obilascima kakanjskih škola. Radi se o aktivnosti prikupljanja podataka o potrebama kakanjskih škola u smislu rekonstrukcije objekata u kojima se odvija nastava, te stvaranja boljih uslova za odvijanje nastave.

Danas je upriličena posjeta Osnovnoj školi “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj.

Pri realizaciji posjeta školama, direktorima škola se uručuju lopte kao znak podrške Općine Kakanj i spremnosti da se u budućem periodu, zajedno s nadležnim ministarstvom, još više uključi u aktivnosti na obnovi školskih objekata.