Nedjelja , 24 Februar 2019
Upriličena posjeta Osnovnoj školi “Hamdija Kreševljaković” Kakanj

Upriličena posjeta Osnovnoj školi “Hamdija Kreševljaković” Kakanj

Petak, 8. februar 2019. godine: U namjeri da se na licu mjesta uvjeri u stanje školskih objekata, vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj Aldin Šljivo je započeo s obilascima kakanjskih škola. Radi se o aktivnosti prikupljanja podataka o potrebama kakanjskih škola u smislu rekonstrukcije objekata u kojima se odvija nastava, te stvaranja boljih uslova za odvijanje nastave.

Danas je upriličena posjeta Osnovnoj školi “Hamdija Kreševljaković” Kakanj. U znak dobrodošlice v.d. načelniku je uručen lijep dar – djelo djece s posebnim potrebama koja pohađuju pomenutu školu.

Pri realizaciji posjeta školama, direktorima škola se uručuju lopte kao znak podrške Općine Kakanj i spremnosti da se u budućem periodu, zajedno s nadležnim ministarstvom, još više uključi u aktivnosti na obnovi školskih objekata.