Petak , 3 Decembar 2021

Usluge

2019.godina

Obavještenje o nabavci – Održavanje računarske mreže u Općini Kakanj 

Obavještenje o nabavci – Osiguranje zaposlenika, imovine i motornih vozila

2018. godina

Obavještenje o nabavci – Fizička zaštita i pružanje usluge dojavnooperativnog centra za potrebe Općine Kakanj

Obavještenje o nabavci –  Izrada Elaborata o inžinjerskogeološkim i geotehničkim karakteristikama terena na klizištu  Vrtača, Općina Kakanj

Obavještenje o nabavci usluga – Usluga provođenje detaljnih energijskih pregleda za višestambene objekte: Soliter – 1,  Soliter – 2,  Soliter – 3, općina Kakanj

Obavještenje o nabavci usluge – Održavanje računarske mreže u Općini Kakanj za 2018. godinu.

 

2017. godina

Odluka o dodjeli ugovora

Obavještenje o nabavci broj: 792-1-2-31-3-27/17 – Osiguranje