Nedjelja , 17 Februar 2019
Važna obavijest za pravna i fizička lica koja u I i II zoni gradskog građevinskog zemljišta kao energent za zagrijavanje prostora koriste ugalj

Važna obavijest za pravna i fizička lica koja u I i II zoni gradskog građevinskog zemljišta kao energent za zagrijavanje prostora koriste ugalj

Obavještavaju se sva pravna i fizička lica čiji se objekti nalaze u I i II zoni gradskog građevinskog zemljišta, koja su dobili obavijest od Odsjeka za inspekcije (koja se odnosi na obavezu izjašnjenja o tome da li se za zagrijavanje prostora kao energent koristi ugalj i da li već posjeduju zaključen ugovor sa Javnim komunalnim preduzećem o načinu odvoza otpada iz kotlovnice) i kojima je protekao rok za postupanje po toj obavijesti ili ona lica koja nisu dobila obavijest, a posjeduju objekte i kotlovnice na ugalj u navedenim zonama, da dostave traženu izjavu u Odsjek za inspekcije u dodatnom roku od 7 (sedam) dana od dana ove obavijesti.

Svoj odgovor / izjašnjenje sa naznačenom identifikacijom pošiljaoca i adresom prebivališta možete dostaviti lično u prostorije Općine Kakanj – Odsjek za inspekcije (II sprat) zgrade Općine ili putem pošte na adresu  “Općina Kakanj – Odsjek za inspekcije, Ulica branilaca bb., 72240 Kakanj”, ili putem e-maila: opcinaka@bih.net.ba ili inspekcija.kakanj@gmail.com ili na svaki drugi prigodan način iz kojeg je jasno vidljiva vaša identifikacija sa adresom prebivališta.

Nakon dostavljanja izjašnjenja nadležna inspekcija će po slučajnom uzorku izvršiti provjeru navoda.

Ukoliko se ne dostavi traženi odgovor / izjašnjenje I u dodatnom roku, kao mjerodavnu uzimamo pretpostavku da se koristi ugalj kao energent i da se ne posjeduje zaključen ugovor sa Javnim komunalnim preduzećem o načinu odvoza otpada iz kotlovnice, te će nadležna inspekcija postupiti u skladu sa svojim ovlaštenjima.