Nedjelja , 19 August 2018

Vijećnička pitanja i vijećničke inicijative

Vijećnička pitanja sa 2. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 3. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 4. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 5. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 6. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 7. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 13. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 14. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 15. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 16. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 18. sjednice Općinskog vijeća

Vijećnička pitanja sa 19. sjedncie Općinskog vijeća

Vijećnička pitanjasa 20. sjednice Općinskog vijeća