Četvrtak , 21 Mart 2019
Vijesti iz Muzeja Kaknja

Vijesti iz Muzeja Kaknja

Muzej Kakanj organizira izložbu radova korisnika Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Dobrinje (Visoko). Otvaranje izložbe će biti upriličeno 18. maja 2018. godine (petak) u Muzeju Kaknja s početkom u 12:00 h. Radovi koji će biti izloženi na izložbi su u potpunosti djelo korisnika Centra i nastali su kroz projektne aktivnosti i interaktivne radionice koje su realizirane u zajedničkoj saradnji Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj, Naučno-arheološkog društva iz Sarajeva i Javne ustanove “Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama” Dobrinje.

*****

U okviru radova na rekonstrukciji administrativno-upravne zgrade Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj (JU KSC) izvršeno je spajanje prostorija Muzeja Kaknja sa upravnom zgradom Ustanove čime je omogućeno da ulaz za sve pojedinačne posjete bude kroz glavni ulaz upravne zgrade JU KSC Kakanj. U dijelu koji spaja zgradu uprave i Muzej Kaknja nalaze se nove kancelarije uposlenika, a na hodniku je postavljena stalna muzejska izložba “Kakanj kroz vrijeme” tako da će svi posjetioci imati priliku da pogledaju i izložbu pri samom ulasku u Muzej Kaknja.

*****

Muzej Kaknja tokom mjeseca Ramazana ima izmijenjeno radno vrijeme. Naime, subota će biti neradna, a svakog radnog dana Muzej radi od 7.30 do 15.30 sati.

*****

Organizirane posjete Muzeju Kaknja potrebno je unaprijed najaviti pozivom na broj telefona 032/771-920.